Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CEFAZOLIN SANDOZ 1

Nazwa handlowa leku: CEFAZOLIN SANDOZ 1

Nazwa polska leku: CEFAZOLINA

Nazwa międzynarodowa leku: Cefazolin

Nazwa anglojęzyczna leku: Cefazoline

Postaci leku: Cefazolin Sandoz 1 - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g.

Wizytówka leku: Antybiotyk beta-laktamowy, cefalosporyna.

Dostępność: Rp

Zalecany: w zakażeniach bakteryjnych drobnoustrojami wrażliwymi na lek - w zakażeniach układu oddechowego, oskrzeli, płuc; w zakażeniach ucha, zatok; w zakażeniach dróg moczowych; w zakażeniach tkanek miękkich i skóry; w zakażeniach wsierdzia (wewnętrznej warstwy serca), w zakażeniach kości i stawów; w zakażeniach dróg żółciowych i jako profilaktyka zakażeń chirurgicznych, zwłaszcza przed zabiegami kardiochirurgicznymi i ginekologicznymi.

Działanie: jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn o szerokim działaniu bakteriobójczym, wykazuje oporność na działanie enzymów bakteryjnych skierowanych przeciwko niektórym antybiotykom i w związku z tym ma zastosowanie w większości zakażeń bakteryjnych. Przenika do do płynu stawowego, wsierdzia, żółci i do mleka matki.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na antybiotyki cefalosporynowe (np. Duracef, Tafril, Zinacef, Zinnat) lub penicyliny (np. Amoxicilline, Ampicillin, Augmentin, Debecylina, Penicillinum, Syntarpen, Unasyn); podczas ciąży (można stosować tylko w wyjątkowych przypadkach); noworodkom; przy niewydolności nerek oraz stosowaniu leków potencjalnie mogących uszkadzać nerki (patrz niżej); przy zapaleniu okrężnicy. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu w okresie karmienia piersią.

Współdziałanie: nie należy łączyć z lekami mogącymi uszkadzać nerki (np. antybiotykami aminoglikozydowymi: Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycin, Tobrex; furosemidem - Furosemidum; kwasem etakrynowym). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) oraz wankomycyną (Edicin, Vancocin).

Dawkowanie: domięśniowe lub dożylne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj u dorosłych w zakażeniach w zależności od ciężkości przebiegu choroby 250-1000 mg 3-4 razy na dobę, w równych odstępach, co 6-8 godzin; w niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych 1000 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) w zapaleniu płuc wywołanym przez Streptococcus pneumoniae 500 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin); w ciężkich, uogólnionych zakażeniach 1000-1500 mg leku co 4-6 godzin; w profilaktyce okołooperacyjnej: 1000 mg leku przed zabiegiem a w okresie pooperacyjnym 500-1000 mg co 6 godzin przez 2-5 dni w zależności od rodzaju zabiegu, jeśli zabieg trwa powyżej 2 godzin, dawkę wstępną powtarza się w trakcie zabiegu; dzieciom powyżej 2 miesiąca życia zazwyczaj 25-50 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w dawkach podzielonych; w ciężkich zakażeniach należy stosować dawkę 100 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę. Lek w formie domięśniowej podaje się dzieciom od 2,5 roku życia, najlepiej łącznie ze środkiem miejscowo znieczulającym ze względu na bolesność zastrzyków. W przypadku niewydolności nerek, zarówno u dorosłych jak i u dzieci należy odpowiednio zmniejszyć dawkowanie.

Możliwe skutki uboczne: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ból mięśnia lub zapalenie żyły w miejscu podawania leku; czasami objawy uczuleniowe, np. wysypka skórna, rumień grudkowo-plamisty, pokrzywka, świąd skóry, bóle głowy; nadkażenie drożdżakami (kandydoza jamy ustnej, kandydoza pochwy); rzadko dochodzi do przejściowego, łagodnego zwiększenia poziomu enzymów wątrobowych i fosfatazy zasadowej, żółtaczki oraz przejściowego spadku ilości białych krwinek i/lub płytek krwi; bardzo rzadko obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit (tzw. rzekomobłoniaste zapalenie jelit); gorączkę poantybiotykową i ciężkie reakcje uczuleniowe (wstrząs anafilaktyczny).

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl