Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CHINIDINUM SULFURICUM

Nazwa handlowa leku: CHINIDINUM SULFURICUM

Nazwa polska leku: CHINIDYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Chinidini sulfas / Chinidinum

Nazwa anglojęzyczna leku: QUINIDINE SULFATE

Postaci leku: Chinidinum sulfuricum - drażetki 200 mg.

Wizytówka leku: Lek stosowany w niemiarowości pracy serca.

Dostępność: Rp

Zalecany: leczniczo i zapobiegawczo w zaburzeniach rytmu pracy serca różnego pochodzenia, np. w migotaniu przedsionków, napadowych częstoskurczach, w przedwczesnych, niezgodnych z podstawowym rytmem skurczach komorowych i nadkomorowych serca (zapoczątkowanych w komorze serca lub powyżej, np. w przedsionku).

Działanie: jest pochodną chininy o spotęgowanym działaniu regulującym rytm pracy serca; zmniejsza zdolność wytwarzania w sercu bodźców elektrycznych (mikroprądów komórkowych) prowadzących do nieprawidłowych skurczów oraz zwalnia przewodzenie elektryczne w mięśniu sercowym i wydłuża naturalny okres niewrażliwości mięśnia sercowego na bodźce elektryczne występujące po każdym skurczu. Lek ponadto zmniejsza kurczliwość mięśnia serca, zmniejsza napięcie mięśni gładkich (naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego), obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, przy zaburzeniach funkcji nerek, trombocytopenii (zmniejszona ilość płytek krwi) lub miastenii, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to niewyrównana niewydolność krążenia, zwolniona praca serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i w układzie przewodzącym (bloki I i II stopnia oraz bloki odnóg pęczka Hisa), bakteryjne zapalenie wsierdzia, podwyższony poziom potasu w surowicy krwi. Ostrożnie należy stosować w podeszłym wieku oraz podczas przyjmowania glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox).

Współdziałanie: leki blokujące beta-receptory (np. Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), pochodne rezerpiny (Normatens, Retiazid), preparaty potasu oraz niektóre leki moczopędne, takie jak Hydrochlorothiazidum, Diuramid nasilają działanie chinidyny; ona sama nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar), przeciwnadciśnieniowych, zwłaszcza rezerpiny i leków blokujących układ nerwowy przywspółczulny (przeciwcholinergicznych - np. Akineton, Parkopan, preparaty atropiny - Atropinum, Bellergot, Reasec, Tolargin); nasila również działanie niektórych leków zwiBez receptyzających mięśnie. Należy zachować wyjątkową ostrożność przy jednoczesnym przyjmowaniu leków nasercowych z grupy naparstnicy, takich jak Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox, ponieważ chinidyna nasila ich działanie i może przyspieszyć występowanie objawów ubocznych. Spadek poziomu potasu w surowicy osłabia, a podwyższenie poziomu potasu nasila działanie leku; zawsze należy skontaktować się z lekarzem przy wystąpieniu biegunki, wymiotów lub odwodnienia z innych przyczyn.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; ze względu na znaczną siłę działania leku, mogące się pojawić niebezpieczne objawy uboczne ze strony serca i układu krążenia oraz z powodu dość dużej rozpiętości dawek stosowanych w różnym wieku i różnych zaburzeniach rytmu, trzeba ściśle przestrzegać dawkowania ustalonego przez lekarza. Dawki przeciętne dla dorosłych, w pierwszej dobie leczenia wynoszą 200-400 mg (1-2 drażetki) 3-4 razy na dobę, w zależności od rodzaju i ciężkości zaburzeń oraz wieku chorego i przyjmowanych innych leków. W pewnych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie leku początkowo nawet co 2 godziny, a następnie zmniejszyć częstość stosowania leku. Dawki podtrzymujące są niższe i mogą sięgać tylko 1 lub 2 drażetek dziennie. Lek przyjmuje się w trakcie posiłku. Każdorazowa zmiana dawki musi być zalecona przez lekarza. Przed rozpoczęciem leczenia należy podać dawkę próbną wynoszącą 50-100 mg, w celu oceny tolerancji leku. Uwaga: podczas leczenia należy okresowo kontrolować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz ekg.

Możliwe skutki uboczne: zmniejszenie apetytu, nudności, biegunka, szum i dzwonienie w uszach, okresowe zaburzenia słuchu i wzroku, bóle i zawroty głowy, alergiczne reakcje skórne, podwyższona temperatura ciała, dreszcze, osłabienie, zamroczenie, duszność. Toksyczne działanie leku może objawiać się niewydolnością krążenia i spadkiem ciśnienia tętniczego oraz występowaniem zaburzeń rytmu i przewodzenia bodźców elektrycznych w sercu, powikłania te mogą być groźne (do zatrzymania krążenia włącznie). Najistotniejszym objawem, sugerującym poważne zaburzenia rytmu lub przewodzenia oraz wymagającym natychmiastowego kontaktu z lekarzem są nagłe omdlenia. Rzadko objawami ubocznymi są niedokrwistość hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadaniem się krwinek czerwonych), zaburzenia krzepnięcia krwi i plamica, spowodowane zmniejszeniem się ilości krwinek płytkowych biorących udział w krzepnięciu krwi.

Objawy przedawkowania: spadek ciśnienia tętniczego krwi, sinica, zwolnienie lub zatrzymanie czynności serca - pierwszym objawem zatrucia mogą być nagłe omdlenia. Zatruty wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po spożytych lekac

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl