Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

FENACTIL

Nazwa handlowa leku: FENACTIL

Nazwa polska leku: CHLORPROMAZYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Chlorpromazini hydrochloridum / Chlorpromazinum

Nazwa anglojęzyczna leku: CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Fenactil - drażetki 25 mg, 100 mg, krople doustne - 40 mg/g, roztwór do wstrzyknięć 5 mg/ml, roztwór do wstrzyknięć dożylnych 25 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny i przeciwwymiotny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w psychiatrii i w medycynie ogólnej. Ze wskazań psychiatrycznych stosowany jest we wszystkich postaciach schizofrenii z objawami niepokoju ruchowego oraz urojeniami, w psychozie maniakalno-depresyjnej w okresie manii (pobudzenia) oraz w innych psychozach i chorobach psychicznych, w których występuje niepokój i pobudzenie lub w stanach pobudzenia i podniecenia ruchowego różnego pochodzenia. Lek ma zastosowanie również w psychozach wieku podeszłego oraz w leczeniu psychoz alkoholowych, szczególnie przebiegających z halucynacjami lub w alkoholizmie i narkomanii w leczeniu pobudzenia spowodowanego przerwą w piciu lub przyjmowaniu narkotyku (zespół abstynencji). Ze wskazań ogólnych stosowany jest jako silny lek uspokajający i przeciwwymiotny i w związku z tym ma zastosowanie w przygotowaniu do narkozy ogólnej, w obniżeniu temperatury ciała potrzebnym do wykonania niektórych zabiegów chirurgicznych, w pląsawicy, w położnictwie w rzucawce połogowej, jako środek wspomagający w leczeniu tężca i wścieklizny. Uwaga: zanim Fenactil zostanie zastosowany jako objawowy lek przeciwwymiotny, konieczne jest ustalenie przyczyny wymiotów, ponieważ mogą być one objawem ostrych i poważnych schorzeń, które należy leczyć przyczynowo.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. depresja, schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna) oraz przeciwwymiotnym. Dzięki częściowemu zakłóceniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu (osiąganemu poprzez oddziaływanie na związki chemiczne, będące przekaźnikami pomiędzy nimi) działa hamująco na wybrane ośrodki w mózgu, których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych, takich jak pobudzenie, agresja, urojenia i inne. Dodatkowo lek hamuje ośrodek wymiotny w mózgu oraz wykazuje słabe działanie przeciwuczuleniowe i obniżające ciepłotę ciała.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy depresji, żółtaczce, chorobie Parkinsona, padaczce, miastenii, jaskrze, niedokrwistości, niewydolności nerek lub wątroby, niedoczynności tarczycy, przeroście gruczołu krokowego, chorobach układu oddechowego, takich jak ciężki przebieg astmy, rozedma, a u dzieci - ostrych chorobach infekcyjnych dróg oddechowych. Lek nie może być stosowany u chorych narażonych na podwyższoną temperaturę otoczenia lub styczność z fosforoorganicznymi środkami owadobójczymi. Przy stosowaniu u chorych w podeszłym wieku, z niedociśnieniem, z miażdżycą układu krążenia, u chorych osłabionych, podawanie leku wymaga wyjątkowej ostrożności.

Współdziałanie: przy jednoczesnym podawaniu chlorpromazyny z lekami uspokajającymi, nasennymi, narkotycznymi i alkoholem oraz z lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec) a także przeciwcholinergicznymi (np. Akineton, Parkopan, preparaty atropiny - Atropinum, Bellergot, Spasmophen, Tolargin) występuje nasilone działanie depresyjne na układ nerwowy. Lek może zmniejszyć siłę działania doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar), nasila działanie leków blokujących beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) oraz niektórych leków moczopędnych (np. Hydrochlorothiazidum, Clopamid, Tertensif, Tialorid). Lek osłabia działanie lewodopy (np. Madopar, Nakom, Poldomet).

Dawkowanie: doustne lub domięśniowe, rzadko dożylne, wg zaleceń lekarza; zwykle 3 razy dziennie po 25-50 mg (1-2 drażetki 25 mg lub 5-10 ml roztworu do wstrzyknięć domięśniowych); dawki są ustalane indywidualnie w zależności od efektów leczenia. W niektórych przypadkach dawka leku może być przez lekarza zwiększona nawet kilkakrotnie. Dzieci - dawkowanie kropli indywidualne ustalone przez lekarza, 1-2 mg na każdy kilogram masy ciała, nie więcej niż 50 mg dziennie. Lek doustnie przyjmuje się, popijając wodą, na godzinę przed lub 2-3 godziny po posiłku; przy i przez godzinę po wstrzyknięciach należy zachować pozycję leżącą. Przy dłuższym leczeniu należy okresowo kontrolować czynność wątroby oraz morfologię krwi.

Możliwe skutki uboczne: ze strony układu nerwowego: senność, zaburzenia przytomności, spowolnienie ruchowe, upośledzenie koncentracji i pojmowania, niepokój, stany depresyjne, zaburzenia snu, majaczenia, objawy polekowego zespołu Parkinsona - wzmożone napięcie mięśniowe, maskowatość twarzy, zaburzenia chodu, mowy i połykania, ślinotok, drżenie kończyn, szczególnie palców dłoni, przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, trudności z trafieniem ręką do przedmiotu, ciągły niepokój ruchowy. Ze strony układu sercowo-naczyniowego: niemiarowość czynności serca, zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi - możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tzw. ortostatycznych (spowodowanych długim przebywaniem w pozycji pionowej); niekiedy występują powikłania zatorowe. Ze strony układu krwiotwórczego: lek może spowodować niedokrwistość hemolityczną (spowodowaną nadmiernym rozpadaniem się krwinek czerwonych) oraz spadek liczby wszystkich typów krwinek białych lub wszystkich rodzajów. Wszystkie zaburzenia w składzie krwi występują bardzo rzadko. Ze strony przewodu pokarmowego: zaparcia. Rzadko występuje żółtaczka. Ze strony układu hormonalnego: zaburzenia poziomu cukru we krwi (obniżenie lub podwyższenie), przyrost masy ciała, zaburzenia miesiączkowania, wzmożone wydzielanie pokarmu u kobiet, niekiedy impotencja. Mogą wystąpić skórne zmiany alergiczne

Objawy przedawkowania: Fenactil jest lekiem dość bezpiecznym, objawy zatruć występują zwykle jedynie przy przyjęciu wysokich dawek. Należą do nich: niepokój, pobudzenie, trudności w zasypianiu, osłabienie, ból głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej, brak łaknienia, nudności,

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl