Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CHLORPROTHIXEN

Nazwa handlowa leku: CHLORPROTHIXEN

Nazwa polska leku: CHLORPROTIKSEN

Nazwa międzynarodowa leku: Chlorprothixeni hydrochloridum / Chlorprothixenum

Nazwa anglojęzyczna leku: CHLORPROTIXENE

Postaci leku: Chlorprothixen - tabletki powlekane 15 mg, 50 mg.

Wizytówka leku: Lek uspokajający, przeciwlękowy, przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w nadmiernej pobudliwości, stanach pobudzenia i agresywności występujących w chorobach psychicznych (psychozach) o różnym podłożu oraz w psychonerwicach, w leczeniu odwykowym alkoholików i narkomanów, w zaburzeniach psychosomatycznych (nerwicach narządowych - chorobach, w których jedną z przyczyn jest wzmożone napięcie nerwowe), w zaburzeniach snu, u osób w podeszłym wieku, w stanach pobudzenia. Stosowany jest w schizofrenii jako lek pomocniczy oraz w depresjach jako pomocniczy lek przeciwlękowy. Stosowany bywa jako lek uspokajający, w skórnych odczynach uczuleniowych, u dzieci ze znaczną nadpobudliwością.

Działanie: przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe i uspokajające; znosi lęk, poprawia nastrój, nie powoduje depresji. Działa również przeciwwymiotnie i przeciwuczuleniowo oraz wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego autonomicznego (zarządzającego czynnością narządów wewnętrznych niezależną od woli, takich jak serce, naczynia krwionośne, jelita)

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy padaczce, jaskrze, miastenii, przeroście gruczołu krokowego, zaburzeniach czynności wątroby lub niewydolności krążenia.

Współdziałanie: potęguje działanie leków nasennych, uspokajających, obniżających ciśnienie tętnicze krwi stosowanych w nadciśnieniu, narkotyków i alkoholu. Nie należy podawać razem z solami litu (Lithium carbonicum).

Dawkowanie: doustne; wg zaleceń lekarza; z powodu znacznego zróżnicowania dawek, w zależności od przyczyny zastosowania leku oraz okresu choroby, należy ściśle przestrzegać dawkowania ustalonego przez lekarza; zwykle w leczeniu schizofrenii jest to początkowo 50-100 mg na dobę, po czym zwiększa się do 300 mg na dobę w dawkach podzielonych. W stanach napięcia, pobudzenia, lęku początkowo 30 mg na dobę, po czym zwiększa się do 90-120 mg na dobę w dawkach podzielonych; w zaburzeniach snu 15-30 mg na godzinę przed snem; u dzieci 0,5-2 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę.

Możliwe skutki uboczne: suchość błony śluzowej jamy ustnej i nosowo-gardłowej, nierównomierność tętna, zawroty głowy, zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi - możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tzw. ortostatycznych (spowodowanych nagłą zmianą pozycji na pionową), senność, spowolnienie ruchowe, upośledzenie koncentracji i pojmowania, niepokój, stany depresyjne, zaburzenia snu, majaczenia, objawy polekowego zespołu Parkinsona - wzmożone napięcie mięśniowe, maskowatość twarzy, zaburzenia chodu, mowy i połykania, ślinotok, drżenie kończyn, szczególnie palców dłoni, przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, trudności z trafieniem ręką do przedmiotu, ciągły niepokój ruchowy; ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, zaparcia; zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości, zmiany barwnikowe w siatkówce i rogówce, zaburzenia miesiączkowania.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl