Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

FRAGMIN

Nazwa handlowa leku: FRAGMIN

Nazwa polska leku: DALTEPARYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Dalteparinum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: DALTEPARIN SODIUM

Postaci leku: Fragmin - roztwór do wstrzykiwań podskórnych 2500 j.m./0,2 ml, 5000 j.m./0,2 ml, 7500 j.m./0,3ml, 10000 j.m./0,4 ml, 12500 j.m./0,5 ml, 15000 j.m./0,6 ml, 18000 j.m./0,72 ml; roztwór do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych i wlewów dożylnych 10000 j.m./1 ml

Wizytówka leku: Lek przeciwzakrzepowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w chorobie zakrzepowo-zatorowej, ostrej zakrzepicy żył głębokich, niestabilnej chorobie wieńcowej, przewlekłej niewydolności żylnej, zespole pozakrzepowym, zapaleniu żylaków, przy zwiększonej krzepliwości krwi, w profilaktyce zakrzepicy żylnej przed zabiegami operacyjnymi i przy długim unieruchomieniu pacjenta; w profilaktyce powstawania zakrzepów podczas leczenia dializami.

Działanie: przeciwzakrzepowe, działa szybko i długo, zapobiegając powstawaniu zakrzepów i sprzyjając ich rozpuszczaniu; ma działanie wybiórcze na układ krzepnięcia, nie wpływa na czynność płytek krwi, które odpowiadają za zatrzymanie krwawienia w momencie zranienia się.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, inne pochodne heparyny (np. Heparinum, Fraxiparine, Clexane) lub udowodnionym spadku liczby płytek krwi po wcześniejszym zastosowaniu leku lub innych heparyn; w okresie ciąży i karmienia piersią (stosuje się jedynie przy bezwzględnych wskazaniach); przy krwawieniach lub skłonności do krwawień, z wyjątkiem krwawień w przebiegu zespołu DIC (tzw. koagulopatii ze zużycia, w której obok krwawień występują zakrzepy), w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, żylakach przełyku, zapaleniach jelita grubego, czynnej gruźlicy płuc, nowotworach, skazach krwotocznych; przy retinopatii lub innych uszkodzeniach siatkówki; ostrym bakteryjnym zapaleniu wsierdzia; przy wylewach do ośrodkowego układu nerwowego; ciężkim nadciśnieniu tętniczym, tętniaku aorty; ostrożnie przy niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności wątroby, urazach głowy, urazach lub operacjach oka lub ucha; chorobach trzustki; ostrożnie rozpoczynać leczenie we wczesnym okresie pooperacyjnym. Nie należy stosować dużych dawek leku przed planowanym znieczuleniem zewnątrzoponowym lub nakłuciem lędźwiowym.

Współdziałanie: nie należy łączyć leku z salicylanami (Aspirin, Asprocol, Polopiryna, Sachol, Salicylamidum), z wyjątkiem leczenia niestabilnej choroby wieńcowej, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren), tiklopidyną (Aclotin, Apo-Clodin, Ticlo), klopidogrelem (Plavix), dipirydamolem (Aggrenox) ze względu na wzrost ryzyka krwawień. Ostrożnie stosować z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) oraz glikokortykosteroidami (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol).

Dawkowanie: podskórne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj wstrzyknięcia jednorazowymi ampułkostrzykawkami dokonuje się w skórę brzucha (okolice pępka) lub skórę pośladków (w zewnętrzny górny kwadrant); nigdy nie należy wstrzykiwać leku domięśniowo. W profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych po operacjach chirurgicznych stosuje się wstrzyknięcia 2500 j.m. leku przed operacją i kontynuuje wstrzyknięcia dawki 2500 j.m. leku raz na dobę przez 7 dni po operacji lub do momentu uruchomienia pacjenta; w przypadku operacji ortopedycznych i operacji o zwiększonym ryzyku zakrzepicy należy zastosować dawkę 5000 j.m. leku 12 godzin przed operacją, następnie dawkę 5000 j.m. leku 12 godzin po zabiegu i kontynuować wstrzyknięcia podaną dawką tak długo, jak zaleci lekarz. W leczeniu ostrego epizodu zakrzepicy lek wprowadza się po początkowym leczeniu dożylnym lub od początku podskórnie, dawkując 200 j.m./kg na dobę raz dziennie lub dwa razy dziennie po 100 j.m./kg na dawkę tak długo, jak zaleci lekarz. Nie należy przekraczać dawki 18000 j.m. leku na dobę. W niestabilnej chorobie wieńcowej należy stosować w dawce 120 j.m./kg na dobę w dwóch dawkach wstrzykiwanych podskórnie rano i wieczorem. Nie należy przekraczać dawki 10000 j.m. leku na dobę. O długości leczenia i modyfikacji dawek decyduje lekarz. W niewydolności żylnej, zespole pozakrzepowym, zapaleniu żylaków kończyn dolnych dawkowanie i czas stosowania leku ustala lekarz w zależności od ciężkości choroby. Pacjenci przewlekle dializowani zazwyczaj wymagają dawki 5000 j.m. leku podczas jednego zabiegu dializy. Podczas leczenia należy kontrolować poziom płytek krwi - szybki spadek ich liczby jest wskazaniem do odstawienia leku i zastosowania antidotum.

Możliwe skutki uboczne: uczucie pieczenia, niewielki krwiak lub zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia; skórne reakcje alergiczne, nasilenie krwawień, podwyższenie prób wątrobowych, spadek liczby płytek krwi manifestujący się skazą krwotoczną (nagłe pojawienie się wybroczyn na skórze, krwawienia samoistne - wtedy należy szybko przerwać stosowanie leku i zastosować siarczan protaminy).

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl