Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DIAZEPAM LIPURO

Nazwa handlowa leku: DIAZEPAM LIPURO

Nazwa polska leku: DIAZEPAM

Nazwa międzynarodowa leku: Diazepamum

Nazwa anglojęzyczna leku: DIAZEPAM

Postaci leku: Diazepam Lipuro - emulsja do wstrzykiwań dożylnych lub domięśniowych 5 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek uspokajający.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w stanach lękowych, stanach niepokoju, napięcia nerwowego, agresywności, drażliwości, przy trudnościach w zasypianiu, w padaczce, nerwicach narządowych (serca, przewodu pokarmowego), w zaburzeniach charakterologicznych, w łagodzeniu objawów abstynencji alkoholowej, narkotykowej, podczas leczenia odwykowego, w napięciu przedmiesiączkowym, w alergicznych chorobach skóry przebiegających ze znacznym świądem. Podawany dożylnie jest podstawowym lekiem stosowanym w celu opanowania drgawek lub w stanie padaczkowym. Lek stosowany bywa również w przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i stomatologicznych.

Działanie: jest lekiem uspokajającym, przeciwlękowym, przeciwdrgawkowym i zmniejszającym napięcie mięśni. Znosi stany napięcia nerwowego, drażliwości i lęku, ułatwia zasypianie, wpływa korzystnie na nastrój.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, niemowlętom poniżej 6. miesiąca życia; przy jaskrze, miastenii, zaburzeniach czynności wątroby i nerek, przeroście gruczołu krokowego, szczególnie z utrudnieniem odpływu moczu, przy stanach depresyjnych ze skłonnościami samobójczymi. Leku nie stosuje się u pacjentów z niewydolnością oddechową, w stanie śpiączki oraz zatrutych alkoholem; bardzo dużą ostrożność zachowuje się przy podawaniu chorym w podeszłym wieku lub znacznie osłabionym. Diazepam nie nadaje się do przewlekłego stosowania w padaczce. Uwaga: lek może spowodować przyzwyczajenie i uzależnienie się od niego, jest przeciwwskazany pacjentom ze skłonnością do uzależnień i lekomanii. Należy unikać długotrwałego przyjmowania leku, kurację trzeba kończyć stopniowo. Nagłe odstawienie po długotrwałym stosowaniu może spowodować podniecenie, bezsenność, zmniejszenie apetytu, wzmożone pocenie się a nawet drgawki.

Współdziałanie: równoczesne podawanie leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (mózg) - neuroleptyków, leków nasennych, innych leków uspokajających, leków hamujących aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres), niektórych leków przeciwbólowych, środków znieczulających oraz alkoholu powoduje nasilenie depresyjnego działania leku na mózg. Preparat nasila działanie atropiny, leków przeciwuczuleniowych (antyhistaminowych, np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec), leków przeciwdepresyjnych (Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan). Przy podawaniu z lekami przeciwzakrzepowymi utrudnione jest oznaczanie czasu protrombinowego - jednego z podstawowych wskaźników krzepliwości krwi. Lek zmniejsza skuteczność lewodopy (Isicom, Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet) w leczeniu choroby Parkinsona.

Dawkowanie: dożylne lub domięśniowe, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli w padaczce dożylnie początkowo 5-10 mg, powtarzać co 10-15 minut aż do 30 mg. W stanach lęku, napięcia i niepokoju - domięśniowo lub dożylnie 2-5 mg jednorazowo; w ciężkich stanach lękowych domięśniowo lub dożylnie 5-10 mg. Dawki stosowane u chorych w podeszłym wieku oraz osób upośledzonych umysłowo nie powinny przekraczać połowy przeciętnej dawki dla dorosłych. Należy unikać długotrwałego przyjmowania leku. Nagłe odstawienie po długotrwałym stosowaniu może spowodować podniecenie, bezsenność, zmniejszenie apetytu, wzmożone pocenie się a nawet drgawki.

Możliwe skutki uboczne: najczęściej obserwuje się senność, zmęczenie, osłabienie mięśni, niezborność ruchów, dezorientację, zawroty i bóle głowy, zaburzenia mowy, widzenie za mgłą, obniżenie popędu płciowego, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, łagodne zaburzenia miesiączkowania, nudności, biegunkę lub zaparcie. U chorych w podeszłym wieku oraz osłabionych, po większych dawkach mogą wystąpić omdlenia. W wyjątkowych przypadkach - żółtaczka, niewydolność wątroby, zanik białych krwinek. Lek niekiedy może wywołać objawy przeciwstawne do zamierzonych - bezsenność, nadmierne podniecenie. Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować trudności w wymowie. Lek podawany kobietom w okresie karmienia może spowodować żółtaczkę niemowląt.

Objawy przedawkowania: senność, zamroczenie, zaburzenia koordynacji ruchowej, upośledzenie wymowy, spadek ciśnienia tętniczego krwi, osłabione napięcie mięśniowe. W silnym zatruciu - zaburzenia oddychania, depresja krążeniowa: utrata przytomności, zapaść, sinica. Zatruty wymaga

Inne leki z tej grupy: Diazepam RecTubes, Diazerekt, Neorelium, Relanium, Relsed.

Uwagi: Lek niezarejestrowany - nie figuruje w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2007.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl