Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

NOVERIL

Nazwa handlowa leku: NOVERIL

Nazwa polska leku: DIBENZEPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Dibenzepinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Dibenzepin

Postaci leku: Noveril - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 240 mg dibenzepiny.

Wizytówka leku: Lek przeciwdepresyjny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w stanach depresyjnych z niepokojem lub pobudzeniem psychicznym; w depresjach tzw. endogennych (o nieustalonym pochodzeniu): choroba depresyjna, psychoza maniakalno-depresyjna czyli choroba afektywna dwubiegunowa; w depresjach okresu przekwitania; w depresjach reaktywnych (będących reakcją na niekorzystne wydarzenia życiowe); w depresjach wieku starczego, w stanach depresyjnych w przebiegu schizofrenii; w depresjach z komponentą lękową; w depresjach lub pobudzeniu w chorobie alkoholowej; zwalcza także tzw. objawy somatyczne depresji: bezsenność, zawroty i bóle głowy, bóle kończyn, dolegliwości ze strony serca, bóle miesiączkowe o podłożu depresyjnym, niestrawność; w nerwicach z objawami somatycznymi, zwłaszcza z bezsennością; w stanach napięcia i niepokoju.

Działanie: przeciwdepresyjne, średnio silne uspokajające, słabe przeciwlękowe i poprawiające aktywność życiową. Lek wpływa korzystnie na nastrój, wykazuje również działanie blokujące układ nerwowy przywspółczulny (działanie m.in. rozkurczowe) oraz słabe działanie przeciwuczuleniowe; przez wpływ na przekaźniki chemiczne występujące między komórkami układu nerwowego ułatwia zasypianie i wpływa na poprawę snu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom; pacjentom leczonym obecnie lub w trakcie ostatnich 2 tygodni lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością nerek, wątroby, chorobami serca pod postacią zaburzeń przewodnictwa, bloków przedsionkowo-komorowych, u chorych z przebytym zawałem serca; z jaskrą, astmą, nadczynnością tarczycy, łagodnym przerostem gruczołu krokowego, zaburzeniami w oddawaniu moczu; u chorych w podeszłym wieku, z zaburzeniami krwiotworzenia, chorobą zakrzepowo-zatorową; ze znacznym nadciśnieniem tętniczym, porfirią, padaczką.

Współdziałanie: dibenzepina stosowana z solami litu (Lithium carbonicum) oraz neuroleptykami (np. Fenactil, Haloperidol, Mirenil, Thioridazin) może wywołać poważne skutki uboczne. Lek nasila działanie leków zwiBez receptyzających np. suksametonium (Chlorsuccillin). Może zwiększać stężenie glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), chinidyny (np. Chinidinum, Kinidin), baklofenu (Baklofen), alkoholu, pochodnych atropiny (preparaty: Atropinum, Bellergot, Reasec, Tolargin), barbituranów (Luminalum), leków sympatykomimetycznych (np. Astmopent, Fenoterol, Salbutamol) oraz efedryny (np. Efrinol, Ephedrinum, Tussipect), niekorzystnie nasilając ich działanie. Lek może znosić przeciwnadciśnieniowe działanie klonidyny (Haemiton, Iporel); może nasilać niekorzystne działanie lewodopy (Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet). Leki takie jak prymidon (Mizodin), barbiturany (Luminalum), pochodne benzodiazepin (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin), hormonalne środki antykoncepcyjne (np. Loveston, Trinovum, Triquilar, Trisiston) oraz nikotyna zmniejszają stężenie dibenzepiny i siłę jej działania. Cymetydyna (Altramet, Cimetidinum) oraz fluoksetyna (np. Bioxetin, Deprexetin, Fluoksetyna, Prozac) mogą zwiększać siłę działania leku. Nie stosować równocześnie z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz do dwóch tygodni od ich odstawienia.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj początkowo 240 mg leku na dobę; w umiarkowanej i ciężkiej depresji dawki można stopniowo zwiększać do 720 mg leku na dobę. Nie należy przekraczać dawki 720 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych. Widoczne działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się po ok. 2-4 tygodniach kuracji; działanie przeciwlękowe już po niskiej dawce leku. U osób w podeszłym wieku należy stosować odpowiednio niższe dawki, z reguły wystarczające jest 240 mg leku na dobę (1 tabletka przyjmowana wieczorem).

Możliwe skutki uboczne: z reguły jedynie w początkowym okresie leczenia: skórne odczyny alergiczne: zaczerwienienie, wysypki, świąd i pieczenie skóry, nadwrażliwość na światło słoneczne; bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia pod postacią zaburzeń akomodacji, rozszerzenia źrenic; zaburzenia w oddawaniu moczu; wahania nastroju, uczucie osłabienia, splątanie, halucynacje, lęk, bezsenność, koszmarne sny; mlekotok, impotencja, zaburzenia ejakulacji i orgazmu, u mężczyzn może wystąpić tzw. priapizm, czyli bolesny wzwód, w takim wypadku należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem; zaburzenia czucia, zwłaszcza w kończynach, drżenia; spadek masy ciała, wzrost enzymów wątrobowych, wzrost ciśnienia tętniczego, eozynofilia - wzrost liczby krwinek kwasochłonnych; wzrost masy ciała; nadmierne spadki ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; suchość w ustach, brak apetytu, zaparcia, wzdęcia, nudności, wymioty; drżenie mięśniowe, drgawki; rzadziej zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa w sercu; żółtaczka.

Objawy przedawkowania: nadmierna senność, aż do śpiączki, drgawki, nadmierne zwolnienie lub pobudzenie czynności serca, utrata świadomości, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia oddychania, zmiany w EKG.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl