Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DIGOXIN

Nazwa handlowa leku: DIGOXIN

Nazwa polska leku: DIGOKSYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Digoxinum

Nazwa anglojęzyczna leku: DIGOXIN

Postaci leku: Digoxin - tabletki 100 mcg, 250 mcg, roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek nasercowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w przewlekłej niewydolności krążenia w przebiegu wad serca, zapaleniach mięśnia serca, niektórych kardiomiopatiach, w miażdżycowym zwłóknieniu mięśnia serca, w sercu płucnym (upośledzenie czynności serca spowodowane przewlekłą chorobą układu oddechowego), w niektórych zaburzeniach rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz napadowy.

Działanie: lek zwiększa napięcie, kurczliwość i pobudliwość mięśnia sercowego, zwalnia przyspieszoną czynność serca, zwalnia przewodzenie bodźców w sercu pomiędzy przedsionkami a komorami, przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca, które powstają w przedsionkach serca; w wyniku pełniejszego skurczu mięśnia sercowego komory serca lepiej opróżniają się z krwi, przedłużenie przerwy rozkurczowej pozwala na powrót większej ilości krwi z żył; lek zwiększa pojemność serca, podwyższa ciśnienie tętnicze krwi a obniża żylne (działanie korzystne). Powodując lepsze ukrwienie narządów, w tym nerek, wykazuje pewne działanie moczopędne. Bardzo powoli wydala się z organizmu, co stwarza łatwość przedawkowania.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na preparaty naparstnicy, podczas ciąży i karmienia piersią (chyba, że lekarz uzna to za konieczne); przy zbyt wolnym rytmie serca, w zespole chorego węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowym II i III stopnia, częstoskurczu komorowym, migotaniu komór, przy nadmiarze wapnia w surowicy krwi, przy obniżeniu poziomu potasu we krwi. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to niektóre wady serca i kardiomiopatie ze zwężeniami ujść; blok oraz zwolniona czynność serca; w nadkomorowym częstoskurczu napadowym, u pacjentów z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi oraz w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność.

Współdziałanie: chinidyna (Chinidinum), beta-blokery (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) oraz leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak pochodne rezerpiny (Normatens, Retiazid) i guanetydyna, leki moczopędne, szczególnie prowadzące do obniżenia poziomu potasu w surowicy krwi, preparaty wapnia, hormony steroidowe (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum) nasilają toksyczne działanie digoksyny. Fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), fenylbutazon (Butapirazol, Rheumanol), leki zobojętniające kwas żołądkowy (np. Alugastrin, Alusal, Maalox), cholestyramina (Cholestyraminum, Questran), metoklopramid (Cerucal, Metoclopramidum), Luminalum osłabiają działanie leku.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; początkowo stosuje się tzw. szybkie nasycenie polegające na podaniu doustnym dawki 0,5-1,0 mg i następnie po 0,25-0,75 mg co 6 godzin, przez 2 dni; dawka podtrzymująca digoksyny do użycia przewlekłego wynosi zwykle 0,25-0,5 mg 1-3 razy dziennie. U osób starszych niekiedy stosuje się lek co drugi dzień lub 1/2 tabletki dziennie. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności wynika z różnic w indywidualnej tolerancji na lek, znacznych skutków ubocznych i łatwości przedawkowania. Roztwór do wstrzykiwań podaje się dożylnie lub domięśniowo ściśle wg wskazań lekarza.

Możliwe skutki uboczne: lek bardzo powoli wydala się z organizmu, co stwarza łatwość przedawkowania. Niekiedy dawki lecznicze mogą wywołać objawy uboczne - należy wtedy pacjentom nadwrażliwym zmniejszyć dawkę po skontaktowaniu się z lekarzem. Podstawowymi działaniami ubocznymi są: osłabienie łaknienia, nudności, wymioty i znaczne zwolnienie czynności serca oraz zaburzenia rytmu serca.

Objawy przedawkowania: dodatkowe skurcze serca, częstoskurcz komorowy, blok serca różnego stopnia i inne, bardziej złożone zaburzenia rytmu, występują również zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, biegunka; pojawiają się zaburzenia

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl