Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ARICEPT

Nazwa handlowa leku: ARICEPT

Nazwa polska leku: DONEPEZIL

Nazwa międzynarodowa leku: Donepezilum / Donepezili hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: DONEPEZIL

Postaci leku: Aricept - tabletki powlekane 5 mg, 10 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwotępieniowy stosowany w chorobie Alzheimera.

Dostępność: Rp

Zalecany: do leczenia otępienia (łagodnej i średnio ciężkiej postaci) w chorobie Alzheimera.

Działanie: poprzez wpływ na przemiany enzymatyczne w ośrodkowym układzie nerwowym donepezil powoduje wzrost stężenia acetylocholiny. Acetylocholina jest odpowiedzialna za przekazywanie informacji pomiędzy różnymi ośrodkami w mózgu. Przyjmowanie leku poprawia zdolności poznawcze i intelektualne u chorych z otępieniem, ułatwia przystosowanie do życia w domu, w społeczeństwie oraz do wykonywania prostych czynności dookoła siebie. Lek nie poprawia koncentracji i zdolności poznawczych u osób zdrowych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub inne pochodne piperydyny (Glimid), w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieciom; przy astmie oskrzelowej, niedrożności jelit, dróg żółciowych, dróg moczowych i zaburzeniach odpływu z pęcherza moczowego, w chorobach serca: po przebytym niedawno zawale serca, w zespole chorego węzła zatokowego, zaburzeniach przewodzenia sercowego, niedociśnieniu, nadmiernym zwolnieniu tętna (pulsu); przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, napadach drgawkowych w przeszłości, padaczce. Nie stosować z innymi lekami działającymi na układ przywspółczulny (Suxamethonium, Mestinon, Brostagin, Polstigminum, Ubretid).

Współdziałanie: leki takie jak: ketokonazol (Fungores, Nizoral), chinidyna (Chinidinum, Kinidin), itrakonazol (Orungal), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum), fluoksetyna (np. Bioxetin, Deprexetin, Fluoksetyna, Prozac), zwiększają stężenie leku i siłę jego działania. Alkohol, ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol) zmniejszją siłę działania leku. Jednocześnie stosowane leki, takie jak sukcynylocholina (Suxamethonium), pirydostygmina (Mestinon, Brostagin), neostygmina (Polstigminum), distygmina (Ubretid), leki blokujące beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Metoprolol, Propranolol, Sectral) mogą wzajemnie potęgować swoje działanie.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, z reguły 5 mg raz dziennie, wieczorem. W razie braku poprawy po jedno- lub dwumiesięcznym okresie leczenia lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki. Nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Możliwe skutki uboczne: bóle w obrębie jamy brzusznej, ślinotok, zwiększenie ruchów robaczkowych jelit, biegunka, nudności, wymioty, kurcze mięśni, objawy przeziębienia, pokrzywka, łzawienie oczu, pocenie się, drgawki, zwężenie źrenic, zwolnienie rytmu serca i spadek ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, bloki zatokowo-przedsionkowe i przedsionkowo-komorowe, zawroty i bóle głowy, bezsenność, utrata przytomności, duszność, zapaść.

Objawy przedawkowania: osłabienie mięśniowe, nadmierne spowolnienie rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli, są to objawy tzw. zespołu cholinergicznego, który, nieleczony, szybko doprowadza do upośledzenia czynności mięśni oddechowych, duszności, zapaści i w k

Inne leki z tej grupy: Aricept, Cogiton 5, 10, Donepex, Yasnal.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl