Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

EPHEDRINUM HYDROCHLORICUM

Nazwa handlowa leku: EPHEDRINUM HYDROCHLORICUM

Nazwa polska leku: EFEDRYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Ephedrinum hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: EPHEDRINE HYDROCHLORIDE

Postaci leku: Ephedrinum hydrochloricum - roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 25 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek rozszerzający drogi oddechowe.

Dostępność: Rp

Zalecany: w stanach skurczowych dróg oddechowych.

Działanie: szybki i skuteczny rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli, poza tym działanie ogólne: zwężenie naczyń i wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji serca, rozszerzenie źrenic, zatrzymanie moczu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub inne leki sympatykomimetyczne (np. Astmopent, Fenoterol, Salbutamol); w okresie ciąży i karmienia piersią; przy nadciśnieniu tętniczym lub ciśnieniu powyżej 130/80 mmHg u kobiet w ciąży; przy dławicy piersiowej lub innych schorzeniach układu krążenia; jaskrze; przeroście gruczołu krokowego. Ostrożnie u osób w podeszłym wieku, z nerwicą, poddawanych znieczuleniu ogólnemu.

Współdziałanie: równoczesne podawanie efedryny i leków przeciwdepresyjnych hamujących aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan), acetazolamidu (Diuramid), oksytocyny (Oxytocin) może podwyższać ciśnienie tętnicze krwi. Efedryna zmniejsza działanie leków przeciwnadciśnieniowych (np. Accupro, Tritace, Enap, Gopten, Accuzide, Prestarium, Lisiprol, Prinivil). Jednoczesne stosowanie leku z salbutamolem (Salamol, Salbutamol, Ventolin), glikozydami naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), środkami znieczulenia ogólnego, może dać zaburzenia rytmu serca.

Dawkowanie: podskórne lub domięśniowe, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj 12,5-25 mg jednorazowo w razie skurczu oskrzeli, nie należy przekraczać dawki 150 mg w ciągu doby; dzieciom 3 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w 4-6 wstrzyknięciach.

Możliwe skutki uboczne: niezborność ruchów, dezorientacja, depresja, omamy, niepokój, nerwica, zawroty i bóle głowy; nudności, wymioty, zaparcia, biegunki; niekiedy skórne odczyny alergiczne, zaburzenia w oddawaniu moczu; zwyżki ciśnienia tętniczego krwi, kołatania serca, rzadko objawy dławicy piersiowej. Po długim zażywaniu może wytworzyć się uzależnienie od leku.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl