Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ENAP H

Nazwa handlowa leku: ENAP H

Nazwa polska leku: ENALAPRIL + HYDROCHLOROTIAZYD

Nazwa międzynarodowa leku: Enalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum

Nazwa anglojęzyczna leku: Enalapril maleate + Hydrochlorothiazide

Postaci leku: Enap H - tabletki 10 mg + 25 mg; Enap HL - tabletki 10 mg + 12,5 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy oraz moczopędny.

Dostępność: Rp

Zalecany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia (samoistne, naczyniowo-nerkowe).

Działanie: Enalapryl hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II, czynnika, który kurczy błonę mięśniową naczyń krwionośnych oraz wpływa na zatrzymywanie wody w organizmie i podwyższa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; obrzękach po lekach zbliżonych (np. po Captoprilu), przy schorzeniach reumatycznych, zaburzeniach czynności wątroby lub nerek. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to obustronne zwężenie tętnic nerkowych, zwężenie cieśni aorty (koarktacja), zwężenie drogi odpływu lewej komory różnego pochodzenia, hiperaldosteronizm, choroby autoimmunologiczne, kolagenozy. U chorych z niewydolnością krążenia, szczególnie leczonych lekami moczopędnymi, należy zachować dużą ostrożność z uwagi na możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to ostra niewydolność nerek z bezmoczem i śpiączka wątrobowa. W cukrzycy i w dnie stosowanie leku wymaga ostrożności.

Współdziałanie: inne leki przeciwnadciśnieniowe oraz blokujące beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) wzmagają działanie przeciwnadciśnieniowe leku. Enalaprilu nie należy stosować z preparatami potasu lub z lekami moczopędnymi oszczędzającymi wydalanie potasu, takimi jak Spironol, Verospiron - współdziałanie tych leków może doprowadzić do nadmiernego wzrostu poziomu potasu w surowicy krwi. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) osłabiają jego działanie. Leki obniżające odporność, allopurinol (Allupol, Milurit), hormony steroidowe, np. Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum mogą, stosowane równolegle, spowodować zaburzenia w morfologii krwi. Lek może nasilić działanie alkoholu. Zawarty w leku hydrochlorothiazyd może spowodować zmianę zapotrzebowania na insulinę i doustne leki przeciwcukrzycowe (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin), nasila działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych (współdziałanie korzystne), nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), leku antyarytmicznego - chinidyny (Chinidinum), soli litu (Lithium carbonicum) oraz antybiotyków z grupy aminoglikozydów (Garamycin, Gentamycin, Neomycinum, Netromycin, Tobrex); stosowany łącznie z hormonami steroidowymi (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum) nasila ich działanie zubożające organizm w potas; leku nie należy stosować z amiodaronem (Cordarone, Opacorden). Preparaty przeciwzapalne niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) obniżają skuteczność leku.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, leczenie preparatem Enap HL lub Enap H. Najczęściej 1-2 tabletki odpowiedniego preparatu na dobę. W trakcie leczenia należy okresowo badać morfologię krwi oraz poziom elektrolitów, kreatyniny i mocznika.

Możliwe skutki uboczne: z reguły są łagodne i przemijające - enalapril jest lekiem dobrze tolerowanym; niekiedy podczas leczenia mogą wystąpić skórne odczyny alergiczne (wysypka, swędzenie skóry), nudności, bóle brzucha; spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na pionową, podrażnienie oskrzeli, obrzęki, zaburzenia smaku, zmiany w morfologii krwi, zaburzenia czynności nerek. Niekiedy objawy uboczne są bardzo różnorodne, należy obserwować ich występowanie w początkowym okresie leczenia, szczególnie po przebytym zawale serca, udarze mózgu, przy chorobie wieńcowej.

Inne leki z tej grupy: Benalapril PLUS, Enalapril Plus-1A, Enap H, Enap HL, EnaTeva 20 mg/12,5 mg tabletki, Epril Plus 10/25, Epril plus 20/6.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl