Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

CLEXANE

Nazwa handlowa leku: CLEXANE

Nazwa polska leku: ENOKSAPARYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Enoxaparinum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: Enoxaparin sodium

Postaci leku: Clexane - roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,2 ml, Clexane - roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml, 60 mg/0,6 ml, 80 mg/0,8 ml, 100 mg/ml, 300 mg/3 ml; Clexane Forte - roztwór do wstrzykiwań podskórnych l

Wizytówka leku: Lek przeciwzakrzepowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w chorobie zakrzepowo-zatorowej, zwłaszcza u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym, zakrzepicy żył głębokich zwłaszcza powikłanej zatorowością płucną, niestabilnej chorobie wieńcowej i w niektórych przypadkach ostrego zawału serca, ostrej niewydolności oddechowej, przewlekłej niewydolności żylnej, ciężkich infekcjach, w profilaktyce zakrzepicy żylnej przed zabiegami operacyjnymi i przy długim unieruchomieniu pacjenta np. w zaostrzeniu chorób reumatycznych; w profilaktyce powstawania zakrzepów podczas leczenia dializami.

Działanie: przeciwzakrzepowe, działa szybko i długo zapobiegając powstawaniu zakrzepów i sprzyjając ich rozpuszczaniu; ma działanie wybiórcze na układ krzepnięcia, nie wpływa na czynność płytek krwi, które odpowiadają za zatrzymanie krwawienia w momencie zranienia się.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, inne pochodne heparyny (np. Heparinum, Fragmin, Fraxiparine) lub udowodnionym spadku liczby płytek krwi po wcześniejszym zastosowaniu leku lub innych heparyn; w okresie ciąży i karmienia piersią (jedynie przy bezwzględnych wskazaniach); przy krwawieniach lub skłonności do krwawień, z wyjątkiem krwawień w przebiegu zespołu DIC (tzw. koagulopatii ze zużycia, w której obok krwawień występują zakrzepy), w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, żylakach przełyku, zapaleniach jelita grubego, czynnej gruźlicy płuc, nowotworach, skazach krwotocznych; przy retinopatii lub innych uszkodzeniach siatkówki; ostrym bakteryjnym zapaleniu wsierdzia; przy wylewach do ośrodkowego układu nerwowego; ciężkim nadciśnieniu tętniczym, tętniaku aorty; ostrożnie przy niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności wątroby, urazach głowy, urazach lub operacjach oka lub ucha; chorobach trzustki; ostrożnie rozpoczynać leczenie we wczesnym okresie pooperacyjnym. Nie należy stosować dużych dawek leku przed planowanym znieczuleniem zewnątrzoponowym lub nakłuciem lędźwiowym.

Współdziałanie: nie należy łączyć leku z salicylanami (Aspirin, Asprocol, Polopiryna, Sachol, Salicylamidum), z wyjątkiem leczenia niestabilnej choroby wieńcowej, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren), tiklopidyną (Aclotin, Apo-Clodin, Ticlo), klopidogrelem (Plavix, Zyllt), dipirydamolem (Aggrenox) ze względu na wzrost ryzyka krwawień. Ostrożnie stosować z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) oraz glikokortykosteroidami (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol).

Dawkowanie: podskórne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj wstrzyknięcia jednorazowymi ampułkostrzykawkami dokonuje się w skórę brzucha (okolice pępka) lub skórę pośladków (w zewnętrzny górny kwadrant); nigdy nie należy wstrzykiwać leku domięśniowo. W profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych po operacjach chirurgicznych stosuje się wstrzyknięcia 0,2-0,4 ml leku przed operacją i kontynuuje wstrzyknięcia leku raz na dobę przez 7 dni po operacji lub do momentu uruchomienia pacjenta; w przypadku operacji ortopedycznych i operacji o zwiększonym ryzyku zakrzepicy należy zastosować dawkę: przy masie ciała poniżej 50 kg: 0,2 ml leku 12 godzin przed operacją, następnie dawkę 0,2-0,3 ml leku 12 godzin po zabiegu; przy masie ciała 50-70 kg: 0,3-0,4 ml leku; powyżej 70 kg: 0,4-0,6 ml leku i kontynuować wstrzyknięcia podaną dawką tak długo, jak zaleci lekarz. W leczeniu ostrego epizodu zakrzepicy lek wprowadza się po początkowym leczeniu dożylnym lub od początku podskórnie, dawkując 0,1 ml/10 kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach tak długo, jak zaleci lekarz. W niestabilnej chorobie wieńcowej należy stosować w dawce 1 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę (tj. 0,01 ml/kg) w dwóch dawkach wstrzykiwanych podskórnie rano i wieczorem, zawsze w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (Aspirin). O długości leczenia i modyfikacji dawek decyduje lekarz. W niewydolności żylnej, zespole pozakrzepowym, zapaleniu żylaków kończyn dolnych dawkowanie i czas stosowania leku ustala lekarz w zależności od ciężkości choroby. W niewydolności nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkowanie. Nie dotyczy to pacjentów przewlekle dializowanych, którzy zazwyczaj wymagają dawki 0,4-0,6 ml leku (w zależności od masy ciała chorego) podczas jednego zabiegu dializy. Podczas leczenia należy kontrolować poziom płytek krwi - szybki spadek ich liczby jest wskazaniem do odstawienia leku i zastosowania antidotum.

Możliwe skutki uboczne: uczucie pieczenia, niewielki krwiak lub zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia; skórne reakcje alergiczne, wysypki, nasilenie krwawień, krwiaki w rdzeniu kręgowym przy wykonywaniu zabiegów na kanale kregowym (znieczulenie lub punkcja lędźwiowa) podczas stosowania leku, podwyższenie prób wątrobowych, przemijający wzrost stężenia potasu; spadek liczby płytek krwi objawiający się skazą krwotoczną (nagłe pojawienie się wybroczyn na skórze, krwawienia samoistne - wtedy należy szybko przerwać stosowanie leku i zastosować siarczan protaminy).

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl