Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ETHAMBUTOL

Nazwa handlowa leku: ETHAMBUTOL

Nazwa polska leku: ETAMBUTOL

Nazwa międzynarodowa leku: Ethambutolum / Ethambutoli dihydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: ETHAMBUTOL

Postaci leku: Ethambutol - kapsułki 250 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwgruźliczy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w leczeniu gruźlicy i innych chorób wywoływanych przez prątki.

Działanie: bakteriostatyczne (wstrzymujące namnażanie się) i, w większych dawkach, bakteriobójcze wobec prątków gruźlicy Mycobacterium tuberculosis i innych prątków. Lek przenika do większości tkanek, m.in. do płuc, nerek, płodu i mleka matki.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, dzieciom poniżej 13 lat; przy zapaleniu nerwu wzrokowego, zaburzeniach widzenia, niewydolności nerek; podczas stosowania u osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

Współdziałanie: ryfampicyna (Rifampicin), izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid) i inne leki przeciwgruźlicze wspierają działanie i są same wspierane przez etambutol.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle 25 mg na każdy kilogram masy ciała, raz dziennie przez 3 miesiące, w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi; następnie 15 mg na kilogram raz dziennie. Uwaga: należy wykonać badanie okulistyczne przed rozpoczęciem leczenia a w jego trakcie należy uzupełniać niedobór witaminy B6.

Możliwe skutki uboczne: przejściowe zapalenie nerwu wzrokowego, zawężenie pola widzenia i nieostrość, nieodróżnianie czerwonego i zielonego koloru. Może wystąpić nadmiar moczanów w moczu i napady dny; rzadko wysypka skórna, świąd, bóle mięśniowe, podwyższona temperatura ciała, ból głowy, brak apetytu, nudności, wymioty, przejściowa niewydolność wątroby, metaliczny smak w ustach.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl