Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DELMUNO

Nazwa handlowa leku: DELMUNO

Nazwa polska leku: FELODYPINA + RAMIPRYL

Nazwa międzynarodowa leku: Felodipinum + Ramiprilum

Nazwa anglojęzyczna leku: Felodipine + Ramipril

Postaci leku: Delmuno 2,5 - tabletki powlekane 2,5 mg felodypiny i 2,5 mg ramiprylu; Delmuno 5 - tabletki powlekane 5 mg felodypiny i 5 mg ramiprylu.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego dającego się wyrównać jednakowymi dawkami felodypiny i ramiprylu.

Działanie: działa dwojako, ramipryl hamuje powstawanie w organizmie angiotensyny II, czynnika, który kurczy błonę mięśniową naczyń krwionośnych oraz wpływa na zatrzymywanie wody w organizmie i podwyższa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Zahamowanie powstawania angiotensyny II powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego. Felodypina hamuje napływ wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, efektem tego jest rozkurcz naczyń, prowadzący do obniżenia ciśnienia tętniczego. Zmniejsza to także zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i poprawia jego ukrwienie, umożliwiając chorym większy wysiłek.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy niestabilnej chorobie wieńcowej, wstrząsie, ostrym zawale, zaburzeniach rytmu serca: bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, niewydolności nerek oraz niewydolności wątroby. Każdorazowo o włączeniu leczenia decyduje lekarz.

Współdziałanie: inne leki przeciwnadciśnieniowe oraz tzw. beta-blokery (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Metoprolol, Propranolol, Sectral) wzmagają działanie przeciwnadciśnieniowe leku. Lek może podwyższać stężenie potasu, stąd nie należy jednocześnie podawać potasu lub leków moczopędnych oszczędzających potas, takich jak Spironol, Verospiron. Leki takie jak allopurynol (Allupol, Milurit), hormony steroidowe, np. Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum mogą, stosowane równolegle, spowodować zaburzenia w morfologii krwi. Lek może nasilić działanie alkoholu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) osłabiają jego działanie przeciwnadciśnieniowe. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. Accupro, Captopril, Enalapril, Enarenal, Gopten, Lisiprol, Prestarium), odczulaniu przeciwko jadowi pszczół lub os, przy przypadkowych ukąszeniach owadów - może wtedy wystąpić ostra reakcja uczuleniowa, u osób nadwrażliwych mogąca prowadzić do wstrząsu.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dawki zależą od postaci i zaawansowania nadciśnienia lub niewydolności krążenia, okresu leczenia, stosowania innych leków przeciwnadciśnieniowych, szczególnie moczopędnych, leczenie najczęściej zaczyna się od preparatu Delmuno 2,5, w razie niedostatecznej kontroli ciśnienia tą dawką leku zaleca się preparat Delmuno 5. Dawkowanie należy zmodyfikować w przypadku niewydolności nerek lub niewydolności wątroby.

Możliwe skutki uboczne: zależne od felodypiny są z reguły łagodne, np.: zaczerwienienie i uczucie palenia skóry twarzy, rzadko obrzęk twarzy, przerost dziąseł, wysypki, nadwrażliwość na światło; nadmierny spadek ciśnienia, omdlenia, mdłości, wymioty, bóle głowy, czasem palpitacje, szybki puls. Zależne od ramiprylu: wysypka, swędzenie skóry, rzadko mogę pojawić się pęcherze na skórze; spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; mdłości, złe samopoczucie, bezsenność, nerwowość, depresja, impotencja; podrażnienie oskrzeli, suchy kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej oraz zaburzenia smaku, nudności, wymioty, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia, obrzęki; zmiany w morfologii krwi, zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza przy już istniejących chorobach nerek. Rzadko może nastąpić ostre zapalenie trzustki zaburzenie funkcji wątroby oraz żółtaczka. W pojedynczych przypadkach objawy uboczne są bardzo różnorodne, należy obserwować ich występowanie w początkowym okresie leczenia, szczególnie po przebytym zawale serca, udarze mózgu, przy chorobie wieńcowej.

Objawy przedawkowania: nadmierne spadki ciśnienia prowadzące do omdleń i pogorszenia choroby wieńcowej, mogą wystąpić bóle dławicowe (wieńcowe) i zaburzenia rytmu serca.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl