Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DICORTINEFF

Nazwa handlowa leku: DICORTINEFF

Nazwa polska leku: FLUDROKORTYZON + GRAMICYDYNA + NEOMYCYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Fludrocortisonum + Gramicidinum + Neomycinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Fludrocortisone acetate + Gramicidin + Neomycin sulphate

Postaci leku: Dicortineff - maść do oczu (3 mg/g fludrokortyzonu, 0,75 mg/g gramicydyny i 7,5 mg/g neomycyny), zawiesina do oczu i uszu (1 mg/ml fludrokortyzonu, 0,025 mg/ml gramicydyny i 2,5 mg/ml neomycyny).

Wizytówka leku: Lek hormonalny przeciwzapalny i przeciwbakteryjny, do stosowania w okulistyce.

Dostępność: Rp

Zalecany: w okulistyce - w przewlekłym zapaleniu spojówek, brzegów powiek i dróg łzowych oraz w stanach zapalnych twardówki i błony naczyniowej oka, w głębokim zapaleniu rogówki (bez uszkodzenia nabłonka), po zabiegach operacyjnych i urazach gałki ocznej. W laryngologii jest stosowany w postaci zawiesiny w zapaleniu i chorobach uczuleniowych zewnętrznego przewodu słuchowego oraz w zapaleniu ucha środkowego.

Działanie: przeciwzapalne, przeciwuczuleniowe, przeciwwysiękowe glikokortykosteroidu (fludrokortyzonu), dodatek antybiotyków - neomycyny i gramicydyny warunkuje szerokie działanie przeciwbakteryjne preparatu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; przy jaskrze i jaglicy. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to ostre ropne zapalenia brzegów powiek i spojówek, owrzodzenia rogówki, wirusowe zapalenia rogówki i spojówki, grzybica oka, gruźlicze choroby oczu. Bardzo ostrożnie stosuje się u dzieci.

Współdziałanie: równoczesne, przewlekłe stosowanie kolistyny (Colistin) lub gentamycyny (Garamycin, Gentamycin, Gentamytrex) z preparatem może zwiększać ryzyko uszkodzenia słuchu i nerek.

Dawkowanie: miejscowo, wg zaleceń lekarza; zawiesinę do oczu podaje się zwykle w stanach ostrych 4-5 razy dziennie po 1-2 krople do worka spojówkowego, przewlekle stosuje się 1-2 krople 2-3 razy dziennie do worka spojówkowego; zawiesinę do ucha wkrapla się 2-4 razy dziennie po 2-4 krople (po zakropleniu pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej z uchem ułożonym do góry przez 15 minut). Maść wprowadza się 2-3 razy dziennie do worka spojówkowego przez 7-10 dni.

Możliwe skutki uboczne: lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany, wyjątkowo powoduje pieczenie i swędzenie oczu, łzawienie, podwyższenie ciśnienia śródgałkowego. Przy stosowaniu dłuższym niż 10 dni należy kontrolować ciśnienie śródgałkowe. Przewlekłe stosowanie może doprowadzić do rozwoju zakażenia grzybiczego lub bakteryjnego spowodowanego przez szczepy drobnoustrojów opornych na działanie neomycyny i gramicydyny. Mogą też wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitów ze względu na zatrzymywanie jonów sodowych w organizmie.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl