Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

MIRENIL

Nazwa handlowa leku: MIRENIL

Nazwa polska leku: FLUFENAZYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Fluphenazinum

Nazwa anglojęzyczna leku: FLUPHENAZINE

Postaci leku: Mirenil - drażetki 1 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie można pić alkoholu.

Zalecany: w schizofrenii z objawami negatywnymi (wycofanie z życia, zubożenie myślenia, mutyzm = zaniemówienie), w innych stanach psychotycznych z urojeniami, halucynacjami, depresją i lękiem; w psychozach starczych.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. depresja, schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna czyli choroba afektywna dwubiegunowa), o działaniu hamującym wybrane ośrodki mózgu, których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych, takich jak pobudzenie, agresja, urojenia, oraz o działaniu pobudzającym na ośrodki, których spadek aktywności przejawia się wycofaniem z życia, ubóstwem myśli. Lek, oddziałując na związki chemiczne będące przekaźnikami pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu, częściowo zakłóca komunikację pomiędzy nimi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom poniżej 12 roku życia; przy jaskrze, miastenii, niedokrwistości i niskiej liczbie białych krwinek krwi, chorobach szpiku kostnego, m. in. białaczkach, czerwienicy (zwłaszcza, gdy wystąpiły one po lekach lub radioterapii), niewydolności nerek lub wątroby, przeroście gruczołu krokowego, zaburzeniach krążenia, guzie chromochłonnym nadnerczy, padaczce, chorobie Parkinsona, uszkodzeniach części mózgowia, stanach depresyjnych, przewlekłym alkoholizmie. Leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy. Ostrożnie u osób w wieku podeszłym, z cukrzycą oraz z zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, zmniejszonym stężeniem potasu i magnezu we krwi.

Współdziałanie: leku nie należy stosować z innymi lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. Fenactil, Promazin, Thioridazin), ostrożnie z lekami uspokajającymi i nasennymi (np. Elenium, Luminalum, Signopam), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi(Amitryptylinum, Anafranil, Doxepin, Hydiphen, Imipramin, Pramolan, Sinequan), lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastinum, Diphergan, Zyrtec) oraz z alkoholem ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie senności i splątania. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu z lekami przeciwpadaczkowymi: m.in. fenytoiną (Epanutin, Phenytoinum), fenobarbitalem (Luminalum), prymidonem (Mizodin), karbamazepiną (Amizepin, Neurotop, Tegretol). Leki z grupy hormonalnych środków antykoncepcyjnych (np. Loveston, Trinovum, Triquilar, Trisiston) zwiększają stężenie flufenazyny i siłę jej działania.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj terapię schizofrenii rozpoczyna się od dawki 1-5 mg na dobę, w leczeniu podtrzymującym stosuje się dawki 0,5-3 mg na dobę. Dawki można zwiększać jedynie po dokładnej ocenie stanu pacjenta. W długotrwałym leczeniu nie należy przekraczać dawki 3 mg na dobę (wyjątek: leczenie szpitalne, podczas którego nie należy przekraczać dawki 30 mg leku na dobę podawanej w 3-4 dawkach); przy odstawianiu leku należy stopniowo zmniejszać dawkę. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby, nerek oraz u chorych w podeszłym wieku należy odpowiednio obniżyć dawkowanie. Wyjątkowo lek można stosować u dzieci powyżej 12 roku życia w dawce 0,5 mg na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków; podczas leczenia należy kontrolować próby wątrobowe i obraz krwi.

Możliwe skutki uboczne: zwiększenie masy ciała, zwłaszcza u osób początkowo szczupłych; ze strony układu nerwowego: senność, spowolnienie ruchowe, upośledzenie koncentracji, objawy polekowego zespołu Parkinsona - wzmożone napięcie mięśniowe, maskowatość twarzy, zaburzenia chodu, mowy i połykania, ślinotok, drobnofaliste drżenia kończyn, szczególnie palców dłoni; przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, tzw. dyskinezy późne (pojawiające się po długim okresie leczenia), trudności z trafieniem ręką do przedmiotu, niepokój ruchowy; ze strony układu sercowo-naczyniowego: niemiarowość czynności serca, zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi - możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tzw. ortostatycznych (spowodowanych długim przebywaniem w pozycji pionowej) lub nagłych wzrostów ciśnienia; ze strony układu krwiotwórczego: spadek liczby wszystkich typów krwinek; niekiedy występuje suchość błon śluzowych, zaparcia, nadwrażliwość na światło, skórne odczyny alergiczne, żółtaczka, zaburzenia widzenia, zaburzenia w oddawaniu moczu (zbyt częste oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu), nasilenie objawów cukrzycy, ginekomastia - powiększenie gruczołów piersiowych, czasem z wyciekiem mleka z brodawek sutkowych; drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny (gwałtowny wzrost temperatury do 40-42°C); zapalenie trzustki lub wątroby, u mężczyzn impotencja, u kobiet nadmierne pobudzenie płciowe, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia laktacji u kobiet karmiących.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl