Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

FLUANXOL

Nazwa handlowa leku: FLUANXOL

Nazwa polska leku: FLUPENTIKSOL

Nazwa międzynarodowa leku: Flupentixolum

Nazwa anglojęzyczna leku: FLUPENTIXOL

Postaci leku: Fluanxol - drażetki 0,5 mg i 3 mg; Fluanxol Depot - roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie można pić alkoholu.

Zalecany: w schizofrenii z objawami pozytywnymi (urojenia, omamy), z objawami negatywnymi (wycofanie z życia, zubożenie myślenia); w depresji z poczuciem lęku, wycofaniem z życia, zmniejszeniem aktywności; w nerwicach z elementami depresji; w innych stanach psychotycznych z depresją i lękiem.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych, np. schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna czyli choroba afektywna dwubiegunowa), o działaniu pobudzającym na ośrodki, których spadek aktywności przejawia się wycofaniem z życia, ubóstwem myśli. Lek, oddziałując na związki chemiczne będące przekaźnikami pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu, częściowo zakłóca komunikację pomiędzy nimi. Efekt leczenia zależy od dawki leku: w niskich dawkach działa on przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo; w wyższych przeciwpsychotycznie, aktywizująco i poprawiając nastrój

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom; przy niedokrwistości i niskiej liczbie białych krwinek, chorobach szpiku kostnego, m.in. białaczkach, czerwienicy (zwłaszcza, gdy wystąpiły one po lekach lub radioterapii), niewydolności nerek lub wątroby, zaburzeniach krążenia, padaczce, porfirii; chorobie Parkinsona, guzie chromochłonnym nadnerczy, przebytym złośliwym zespole neuroleptycznym; nadpobudliwości; przewlekłym alkoholizmie. Leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy.

Współdziałanie: lewodopa (Duellin, Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet) obniża swą skuteczność w połączeniu z flupentiksolem. Nie należy stosować leku z innymi lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin) oraz z alkoholem. Jednocześnie przyjmowane: metoklopramid (Cerucal, Metoclopramidum), sole litu (Lithium carbonicum), neuroleptyki (np. Fenactil, Haloperidol, Mirenil, Thioridazin) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dawkowanie: doustne lub domięśniowe, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj terapię schizofrenii rozpoczyna się od dawki 3-15 mg na dobę, przyjmowanych w 2-3 dawkach; dawka maksymalna to 30 mg na dobę. Dawek nie należy zwiększać częściej niż co 24 godziny; zawsze po dokładnej ocenie stanu pacjenta. W długotrwałym leczeniu nie należy przekraczać dawki 6-18 mg na dobę; Dawkowanie preparatu Fluanxol Depot należy rozpocząć od dawki 20 mg/ml co 2-4 tygodnie. W razie konieczności można stosować dawki 20-40 mg/ml częściej lub zwiększyć dawkę jednorazową. Podczas zmiany leczenia z drażetek na leczenie postacią domięśniową należy w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia wstrzyknięć domięśniowych kontynuować podawanie leku w drażetkach, stopniowo zmniejszając jego dawkę. Leczenie depresji i nerwic należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę przyjmowanej w całości rano lub po 0,5 mg rano i wieczorem, a następnie zwiększać do 2 mg na dobę przyjmowanej w 2 dawkach. Nie należy przekraczać dawki 3 mg na dobę. U chorych w podeszłym wieku leczenie należy odpowiednio zmniejszyć dawkowanie. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków; podczas leczenia należy kontrolować próby wątrobowe i obraz krwi.

Możliwe skutki uboczne: ze strony układu nerwowego: senność, bezsenność, spowolnienie ruchowe lub znaczny niepokój ruchowy, upośledzenie koncentracji, objawy polekowego zespołu Parkinsona - wzmożone napięcie mięśniowe, maskowatość twarzy, zaburzenia chodu, mowy i połykania, ślinotok, drobnofaliste drżenia kończyn, szczególnie palców dłoni; przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, tzw. dyskinezy późne (pojawiające się po długim okresie leczenia), trudności z trafieniem ręką do przedmiotu, niepokój ruchowy; ze strony układu sercowo-naczyniowego: niemiarowość czynności serca, częstoskurcz, zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi - możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tzw. ortostatycznych (spowodowanych długim przebywaniem w pozycji pionowej); ze strony układu krwiotwórczego: spadek liczby wszystkich typów krwinek krwi; niekiedy występuje suchość błon śluzowych, zaparcia, biegunki, nadwrażliwość na światło, skórne odczyny alergiczne, świąd skóry, zaburzenia widzenia, zaburzenia w oddawaniu moczu, nasilenie objawów cukrzycy, ginekomastia - powiększenie gruczołów piersiowych, czasem z wyciekiem mleka z brodawek sutkowych; drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny (gwałtowny wzrost temperatury do 40-42°C); zapalenie trzustki lub wątroby, u mężczyzn: priapizm - tzw. bolesny wzwód; zmniejszenie libido, zwiększenie masy ciała.

Objawy przedawkowania: zaburzenia rytmu serca, zamazana, niewyraźna mowa, pobudzenie lub agresywność, zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl