Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

GABAX

Nazwa handlowa leku: GABAX

Nazwa polska leku: GABAPENTYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Gabapentinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Gabapentine

Postaci leku: Gabax - kapsułki 100 mg, 300 mg i 400 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwpadaczkowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w różnych postaciach padaczki (z wyjątkiem napadów pierwotnie uogólnionych) jako monoterapia (czyli leczenie jednym lekiem) dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia lub jako lek uzupełniający przy napadach częściowych wtórnie uogólnionych lub nieuogólnionych powyżej 3 roku życia.

Działanie: przeciwdrgawkowe, poprzez wpływ na przewodnictwo jonowe w mózgu zmniejsza i łagodzi napady padaczkowe, zapobiega ich powstawaniu. Skuteczny także w padaczce tzw. opornej na leczenie.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieciom poniżej 12 roku życia; w ostrym zapaleniu trzustki. Ostrożnie u osób w wieku podeszłym oraz z ciężką niewydolnością nerek.

Współdziałanie: leku nie należy stosować z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (np. Loveston, Trinovum, Triquilar, Trisiston), podczas terapii z innymi preparatami przeciwpadaczkowymi. Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków uspokajających (np. Clonazepam, Elenium, Relanium, Oxazepam, Rudotel, Lorafen). Nie stosować łącznie z alkoholem. Po lekach osłaniających błonę śluzową żołądka (np. Alugastrin, Alusal, Cytribin, De-Nol, Maalox, Ventrisol) zachować dwugodzinny odstęp przed zastosowaniem gabapentyny.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj leczenie rozpoczyna się u dorosłych od dawki 300 mg przyjmowanej raz na dobę, zwiększając ją codziennie o 300 mg do dawki 900 mg na dobę; w leczeniu podtrzymującym należy stosować dawki 1200-2400 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie. U osób w podeszłym wieku oraz z niewydolnością nerek lekarz może zalecić zmianę dawkowania. W padaczce opornej na leczenie wskazane jest kojarzenie z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (politerapia). U dzieci dawki leku, zależnie od masy ciała dziecka, ustala lekarz, zazwyczaj w leczeniu podtrzymującym u dzieci o masie ciała 17-25 kg należy stosować 600 mg na dobę; przy masie ciała 26-36 kg: 900 mg na dobę; 37-50 kg: 1200 mg na dobę, powyżej 50 kg - dawki jak u dorosłych. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać. Preparat należy odstawiać stopniowo.

Możliwe skutki uboczne: wysypka skórna, (rzadziej pod postacią rumienia wielopostaciowego i zespołu Stevensa-Johnsona); nudności, wzdęcia, biegunki lub zaparcia; przejściowy spadek liczby białych krwinek krwi i płytek krwi (w przypadku utrzymujących się zmian we krwi lek należy odstawić); wzrost masy ciała, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia miesiączkowania; zapalenie błony śluzowej nosa (uczucie zatkania nosa), zapalenie gardła, zapalenie dziąseł, podatność na zakażenia bakteryjne i wirusowe, zwłaszcza zapalenia oskrzeli; drżenia, zaburzenia pamięci i koncentracji, tiki, uczucie zmęczenia, bóle i zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia widzenia, oczopląs, trudności w zapamiętywaniu, splątanie, zachowania agresywne; zapalenie trzustki.

Inne leki z tej grupy: GabaLEK 600, 800; Gabalept; Gabapentin 600 mg, 800 mg; Gabapentin Teva 100 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg; Gabapentin Torrex 300 mg, 400 mg; Gabax; Gordius; Neurontin 100, 300, 400, 600, 800.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl