Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

GLURENORM

Nazwa handlowa leku: GLURENORM

Nazwa polska leku: GLIKWIDON

Nazwa międzynarodowa leku: Gliquidonum

Nazwa anglojęzyczna leku: GLIQUIDONE

Postaci leku: Glurenorm - tabletki 30 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwcukrzycowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w cukrzycy typu dorosłych, występującej najczęściej po 40. roku życia, niewymagającej leczenia insuliną, kiedy sama dieta nie wystarczy do uregulowania choroby.

Działanie: uczula na glukozę komórki trzustki wydzielające insulinę (hormon regulujący poziom cukru we krwi), prowadząc do wzmożonego jej wydzielania; powoduje to obniżenie poziomu cukru we krwi i zmniejszenie lub czasowe ustąpienie objawów choroby - warunkiem poprawy jest systematyczne przyjmowanie leku. Lek wydala się przez nerki tylko w małej części - może być w związku z tym stosowany u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na preparaty sulfonylomocznika (np. Diabetol, Euclamin, lub inne sulfonamidy (np. Bactrim, Biseptol, Septrin), podczas ciąży i karmienia piersią; przy zaburzeniach czynności wątroby i nerek, chorobach tarczycy. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to cukrzyca typu młodzieńczego oraz wszystkie sytuacje, w których leczenie osób chorych na cukrzycę powinno przebiegać przy zastosowaniu insuliny (która działa silniej oraz działa wtedy, gdy komórki trzustki są zupełnie niezdolne do jej wydzielania), takie jak: śpiączka cukrzycowa, kwasica, ketonuria, ostre choroby zakaźne, rozległe urazy lub zabiegi chirurgiczne u chorych na cukrzycę (w sytuacjach tych znacznie wzrasta zapotrzebowanie organizmu na insulinę). Podczas leczenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (groźba niebezpiecznego obniżenia poziomu cukru we krwi); należy kontrolować poziom glukozy we krwi oraz jej obecność w moczu. Podczas przyjmowania leku może być ograniczona zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Współdziałanie: nasila działanie leków nasennych i uspokajających oraz alkoholu, podawany łącznie z neuroleptykami (np. Fenactil, Mirenil, Thioridazin) zwiększa możliwość upośledzenia czynności wątroby. Działanie leku osłabiają: hormony steroidowe (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum), doustne środki antykoncepcyjne, niektóre leki moczopędne, takie jak Hydrochlorothiazidum lub zawierający go Tialorid, leki psychotropowe pochodne fenotiazyny, np. Diphergan, Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin, Tisercin, Trilafon. Uwaga: podawany łącznie z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres), insuliną, fenylbutazonem (Butapirazol, Rheumanol), fenforminą (Phenformin), salicylanami (Aspirin, Asprocol, Polopiryna, Sachol, Salicylamidum), sulfonamidami (np. Bactrim, Biseptol, Septrin), alkoholem, beta-blokerami (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) - może doprowadzić do znacznego spadku poziomu cukru we krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli początkowo 1/2 tabletki (15 mg) w czasie śniadania, w razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę; podwyższenie dawki powyżej 120 mg (4 tabletki) na dobę nie jest już skuteczne. Jeżeli dawka dobowa wynosi mniej niż 60 mg (2 tabletki), to można ją przyjmować jednorazowo przy śniadaniu, jednak przyjmowanie leku w 2-3 dawkach w czasie posiłków może być bardziej skuteczne. Leczenie przeprowadza się pod ścisłą kontrolą lekarską. Uwaga: lek przyjmuje się na początku posiłku. Podczas leczenia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń lekarza co do dawkowania, stosowanej diety oraz kontrola poziomu cukru we krwi i w moczu.

Możliwe skutki uboczne: jeżeli przestrzegane są zalecenia lekarskie, bardzo rzadko może wystąpić nadmierne obniżenie poziomu cukru w surowicy krwi. Sprzyjają temu choroby wątroby, niedożywienie, podeszły wiek, alkoholizm oraz zaburzenia hormonalne pod postacią zaburzeń czynności przysadki mózgowej i nadnerczy. Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, głównie osłabienie łaknienia, nudności, uczucie pełności w żołądku, skórne odczyny alergiczne. W rzadkich przypadkach: uszkodzenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia morfologii krwi, zawroty głowy, mrowienia kończyn.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl