Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DECALDOL

Nazwa handlowa leku: DECALDOL

Nazwa polska leku: HALOPERIDOL

Nazwa międzynarodowa leku: Haloperidolum / Haloperidoli decanoas

Nazwa anglojęzyczna leku: Haloperidol decanoate

Postaci leku: Decaldol - roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w psychiatrii i w neurologii oraz niekiedy w medycynie ogólnej jako lek przeciwwymiotny. Ze wskazań psychiatrycznych stosowany jest we wszystkich postaciach schizofrenii z objawami pobudzenia psychicznego i ruchowego, w stanach maniakalnych (pobudzenia), psychozach wieku podeszłego oraz w innych stanach i chorobach psychicznych, w których podstawowym objawem jest niepokój, pobudzenie, podniecenie ruchowe i agresywność. W neurologii lek stosowany jest w leczeniu tików oraz pląsawicy.

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (psychozy to chorobowe zaburzenia różnych procesów psychicznych) oraz przeciwwymiotnym. Oddziaływuje, przeważnie hamująco, na te ośrodki w mózgu (twór siatkowaty, prążkowie, układ limbiczny, podwzgórze), których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych, takich jak pobudzenie, agresja. Skutek ten uzyskuje dzięki częściowemu zakłóceniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu, wpływając na związki chemiczne będące przekaźnikami pomiędzy nimi. Dodatkowym działaniem haloperidolu jest hamowanie ośrodka wymiotnego w mózgu. Lek działa uspokajająco na chorych nadmiernie pobudzonych i agresywnych, ułatwia psychoterapię i inne metody rehabilitacji. Niekiedy wykazuje pozytywne działanie przeciwpsychotyczne w sytuacjach, gdy zawiodło leczenie innymi lekami.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom do 3. roku życia; przy zaburzeniach czynności wątroby i nerek, chorobie Parkinsona lub padaczce oraz chorobach układu krążenia, szczególnie przebiegających z niewydolnością krążenia. Leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy. Podawanie leku chorym w podeszłym wieku oraz chorym osłabionym wymaga wyjątkowej ostrożności.

Współdziałanie: stosowany razem z preparatami atropiny (Atropinum, Bellergot, Reasec, Tolargin) i z lekami przeciwparkinsonowymi (Akineton, Parkopan), może nasilić ich objawy uboczne. Nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar), leków przeciw nadciśnieniu, nasila depresyjne działanie na układ nerwowy alkoholu, narkotyków, leków nasennych i fenobarbitalu (Luminalum) oraz preparatów hamujących aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Nie należy łączyć z solami litu (Lithium carbonicum).

Dawkowanie: domięśniowe, wg zaleceń lekarza; 50-150 mg co 2-6 tygodni; wstrzyknięcie musi być koniecznie poprzedzone doustnym podawaniem haloperidolu przez co najmniej 7 dni; podczas długotrwałego leczenia należy okresowo kontrolować poziom cukru we krwi, czynność wątroby i morfologię krwi.

Możliwe skutki uboczne: ze strony układu nerwowego: senność, zaburzenia przytomności, spowolnienie ruchowe, upośledzenie koncentracji i pojmowania, niepokój, stany depresyjne, zaburzenia snu, majaczenia, objawy polekowego zespołu Parkinsona - wzmożone napięcie mięśniowe, maskowatość twarzy, zaburzenia chodu, mowy i połykania, ślinotok, drżenie kończyn, szczególnie palców dłoni, przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, trudności z trafieniem ręką do przedmiotu, ciągły niepokój ruchowy. Ze strony układu sercowo-naczyniowego: niekiedy zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi - możliwość wystąpienia spadków ciśnienia, tzw. ortostatycznych (spowodowanych długim przebywaniem w pozycji pionowej); niekiedy występuje częstoskurcz. Ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, rzadziej zaparcia, żółtaczka. Ze strony układu hormonalnego: zaburzenia poziomu cukru we krwi (obniżenie lub podwyższenie), przyrost masy ciała, zaburzenia miesiączkowania, wzmożone wydzielanie pokarmu u kobiet, niekiedy impotencja. Niekiedy występuje suchość błon śluzowych, zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości, wzmożona częstość napadów astmatycznych oraz wyjątkowo - podwyższenie ciepłoty ciała o groźnym przebiegu, spadek liczby wszystkich typów krwinek białych lub wszystkich rodzajów krwinek.

Inne leki z tej grupy: Decaldol, Haloperidol


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl