Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

COAPARIN

Nazwa handlowa leku: COAPARIN

Nazwa polska leku: HEPARYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Heparinum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: HEPARIN SODIUM

Postaci leku: Coaparin - roztwór do wstrzykiwań podskórnych 5000 j.m./0,2 ml.

Wizytówka leku: Lek przeciwzakrzepowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w chorobie zakrzepowo-zatorowej, zakrzepach tętniczych, zawale płuc, przy zwiększonej krzepliwości krwi, profilaktycznie przed zabiegami operacyjnymi i przy długim unieruchomieniu pacjenta.

Działanie: hamuje proces krzepnięcia krwi i działa przeciwzapalnie.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na heparynę; przy krwawieniach, czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, żylakach przełyku, zapaleniach jelita grubego, czynnej gruźlicy płuc, nowotworach, skazach krwotocznych, wylewach itp. W dawkach leczniczych nie powinno się stosować heparyny we wczesnym okresie pooperacyjnym: u chorych z nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem aorty, bakteryjnym i ostrym zapaleniem wsierdzia, w chorobach siatkówki oka.

Współdziałanie: leki przeciwzapalne (niesteroidowe), doustne leki przeciwzakrzepowe, m.in. Acenocoumarol, Dextran oraz leki rozpuszczające skrzepy mogą nasilać działanie heparyny. Duże dawki penicyliny, leki przeciwuczuleniowe (antyhistaminowe, np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec), nitrogliceryna we wlewie dożylnym, propranolol (Propranolol) zaburzają działanie przeciwzakrzepowe leku.

Dawkowanie: podskórnie, wg zaleceń lekarza; zwykle 5000 j.m. co 8-12 godzin głęboko podskórnie w brzuch, profilaktycznie na 2 godziny przed zabiegiem operacyjnym - 5000 j.m. Dawkowanie jest zindywidualizowane a utrzymywanie poziomu leku wymaga systematycznej kontroli.

Możliwe skutki uboczne: małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia; krwawienia; rzadko: objawy alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, podwyższenie ciepłoty ciała, wymioty, pokrzywka, świąd skóry, duszność. Uwaga: w przypadku krwawienia należy przerwać leczenie.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl