Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

HYDROCORTISONUM SOLUBILE

Nazwa handlowa leku: HYDROCORTISONUM SOLUBILE

Nazwa polska leku: HYDROKORTYZON

Nazwa międzynarodowa leku: Hydrocortisonum

Nazwa anglojęzyczna leku: HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE

Postaci leku: Hydrocortisonum solubile - proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań lub do wlewu dożylnego 250 mg.

Wizytówka leku: Syntetyczny hormon kory nadnerczy.

Dostępność: Rp

Dawkowanie: domięśniowe lub dożylne, wg zaleceń lekarza; najczęściej podaje się jednorazowo 100-250 mg, do 1,5 g w ciągu doby.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl