Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

METAFEN

Nazwa handlowa leku: METAFEN

Nazwa polska leku: IBUPROFEN + PARACETAMOL

Nazwa międzynarodowa leku: Ibuprofenum + Paracetamolum

Nazwa anglojęzyczna leku: Ibuprofen + Paracetamol

Postaci leku: Metafen - tabletki powlekane 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

Wizytówka leku: Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne

Zalecany: w bólach różnego pochodzenia, np. w bólach głowy, bólach zęba, stawów, uszu, gardła, bólach miesiączkowych; w chorobie zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów, w bólach pourazowych i zapalnych tkanek okołostawowych; przy stanach gorączkowych, w przeziębieniach i grypie.

Działanie: ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie; wywiera także działanie przeciwgorączkowe. Hamuje zlepianie się płytek krwi, przez co może wpływać na wydłużanie się krwawień. Paracetamol hamuje działanie bodźców bólowych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, działa także przeciwgorączkowo.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek: przy astmie aspirynowej nasila ryzyko ataku, przy wcześniejszym występowaniu ostrego nieżytu nosa lub pokrzywki po podaniu aspiryny lub innych NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) np. Butapirazolu, Ibuprofenu, Mefacitu, Metindolu, Naproxenu, Rantudilu, Voltarenu, w okresie ciąży (zwłaszcza w III trymestrze i około terminu porodu) i karmienia piersią, dzieciom do 12 roku życia; niezalecany przy czynnej lub przebytej chorobie wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniach z przewodu pokarmowego, zwłaszcza o niewyjaśnionym pochodzeniu, przy ciężkiej niewydolności wątroby, ciężkim nadciśnieniu tętniczym, zaawansowanej chorobie wieńcowej i innych chorobach serca (zwłaszcza niezalecane jest stosowanie przewlekłe leku, dopuszcza się zastosowanie jednorazowe, w razie bólu), jaskrze, przeroście gruczołu krokowego, wrodzonym niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ostrożnie przy współistnieniu cukrzycy, chorób tkanki łącznej, m.in. toczniu rumieniowatym układowym, u osób głodzonych i u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia). Nie stosować przy chorobie alkoholowej.

Współdziałanie: Ibuprofen nasila toksyczne działanie metotreksatu (Methotrexat, Trexan) i cyklosporyny (Equoral, Gengraf, Sandimmun), może nasilać działanie litu, leków nasercowych - glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, tzw. TLPD (Amitryptylina, Imipramin, Doksepina), innych leków przeciwdepresyjnych tzw. SSRI - selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. Bioxetin, Cipramil, Deprexetin, Fluoksetyna, Fluoxetin, Seroxat). U leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (Acenokumarol, Sintrom, Syncumar) oraz glikokortykosteroidami (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol) może zwiększać ryzyko krwawień. Ibuprofen zmniejsza siłę działania leków moczopędnych obniżających ciśnienie tętnicze krwi (Clopamid, Furosemidum, Hydrochlorothiazidum, Hygroton, Indapen, Tialorid). Stosowany z inhibitorami konwertazy angiotensyny - także wpływającymi na obniżenie ciśnienia krwi (np. Benalapril, Enap, Mapryl) może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek. Jego stężenie i siłę działania zwiększają leki przeciwgrzybicze np. flukonazol (Flukonazol). Podczas leczenia nie należy przyjmować innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren oraz nie należy pić alkoholu. Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. Alugastrin, Alusal, Maalox) oraz cholestyramina (Questran, Vasosan) zmniejszają wchłanianie i siłę działania ibuprofenu. Leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby takie jak prymidon (Mizodin), barbiturany (Luminalum), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) oraz alkohol stosowane łącznie z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza lub doraźnie: 1-2 tabletki na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji na działanie przeciwbólowe leku. U osób dorosłych nie należy przekraczać dawki 6 tabletek leku na dobę, u dzieci powyżej 12 roku życia - 3 tabletek na dobę. Lek przeznaczony jest do stosowania krótkotrwałego, tj. do czasu ustąpienia bólu. Tabletki należy przyjmować po posiłku.

Możliwe skutki uboczne: częste: biegunka, niestrawność, bóle brzucha, nudności, wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej; rzadsze: zapalenia błony śluzowej żołądka, wymioty, zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenia, bezsenność, senność, osutka, świąd skóry, szumy w uszach, obrzęki, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, żółtaczka zastoinowa, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, wzrost częstości skurczów serca, objawy niewydolności nerek lub wątroby, zaburzenia w obrazie krwi.

Objawy przedawkowania: w razie przedawkowania prowokować wymioty i zawiadomić lekarza.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl