Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

VENTAVIS

Nazwa handlowa leku: VENTAVIS

Nazwa polska leku: ILOPROST

Nazwa międzynarodowa leku: Iloprostum

Nazwa anglojęzyczna leku: Iloprost

Postaci leku: Ventavis - roztwór do inhalacji z nebulizatora 10 mcg/ml.

Wizytówka leku: Lek przeciw nadciśnieniu płucnemu.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w pierwotnym nadciśnieniu płucnym, przy wydolności serca ocenionej na co najmniej III klasę wg NYHA.

Działanie: lek jest syntetycznym odpowiednikiem prostacykliny - substancji odpowiedzialnej za hamowanie zlepiania się płytek krwi oraz rozszerzenie tętniczek i żyłek. Substancja ta ma także działanie przeciwzakrzepowe. W płucach prostacyklina doprowadza do bezpośredniego rozszerzenia naczyń tętniczych co ułatwia utlenowanie krwi i poprawia wydolność chorych z nadciśnieniem płucnym.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieciom i młodzieży, przy współistnieniu: ciężkich zaburzeń wątroby, aktywnej choroby wrzodowej przewodu pokarmowego lub innych stanów mogących sprzyjać wystąpieniu krwawień po podaniu leku (np. obrażeń ciała po urazie, krwotoku wewnątrzczaszkowym); przy współistnieniu ciężkiej choroby niedokrwiennej serca lub zawału mięśnia sercowego przebytego w ciągu ostatnich 6 miesięcy; niewyrównanej niewydolności serca (z obrzękiem płuc); ciężkich zaburzeń rytmu serca wymagających interwencji medycznej; wad zastawkowych wrodzonych lub nabytych; udaru mózgu lub TIA - czyli przejściowego niedokrwienia mózgu przebytego w ciągu ostatnich 3 miesięcy oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z niestabilnym nadciśnieniem płucnym oraz zaawansowaną prawokomorową niewydolnością serca, z zapaleniami płuc lub ciężkimi zapaleniami oskrzeli oraz chorym ze skłonnością do niskiego ciśnienia tętniczego krwi. Nie należy wprowadzać leczenia przy ciśnieniu skurczowym 85 mmHg oraz poniżej tej wartości.

Współdziałanie: preparat może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (np. Accupro, Accuzide, Lisiprol, Enap, Gopten, Prestarium, Prinivil, Tritace) oraz działanie przeciwnadciśnieniowe tiazydowych leków moczopędnych (np. Hydrochlorothiazidum, Clopamid, Tertensif, Tialorid). Lek stosowany równocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren), tiklopidyną (Aclotin, Apo-Clodin, Ticlo) i klopidogrelem (Klopidogrel, Plavix, Zyllt), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar), heparyną dożylną (Calciparine, Heparinum) oraz pochodnymi heparyny (np. Clexane, Fraxiparine) może zwiększać ryzyko krwawień.

Dawkowanie: wziewne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj dawka początkowa to 2,5 mcg lub 5 mcg na inhalację, w zależności od indywidualnych potrzeb i tolerancji chorego, podawana 6-9 razy na dobę. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy odpowiednio zmodyfikować dawkowanie. Czas trwania leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta i oceny lekarza doświadczonego w leczeniu nadciśnienia płucnego. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia chorego podczas stosowania iloprostu, lekarz może zalecić dożylne zastosowanie prostacykliny.

Możliwe skutki uboczne: bóle i zawroty głowy, omdlenia w wyniku spadku ciśnienia tętniczego krwi, nasilony kaszel, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ponadto: bóle mięśniowe, ból szczęki i szczękościsk, skłonność do krwawień i pojawiania się krwiaków.

Objawy przedawkowania: nadmierny spadek ciśnienia krwi.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl