Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

LOMIR SRO

Nazwa handlowa leku: LOMIR SRO

Nazwa polska leku: ISRADYPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Isradipinum

Nazwa anglojęzyczna leku: ISRADIPINE

Postaci leku: Lomir SRO - kapsułki 2,5 mg i 5 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy, rozszerzający naczynia krwionośne.

Dostępność: Rp

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym jako lek samodzielny lub w połączeniu z innymi preparatami.

Działanie: blokuje napływ jonów wapnia do komórek warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętniczych oraz, w mniejszym stopniu, do komórek mięśnia serca. Prowadzi to do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu przepływającej krwi i obniżenia ciśnienia tętniczego, zmniejszenia siły skurczu mięśnia serca, zmniejszenia jego pracy oraz zapotrzebowania na tlen, co umożliwia chorym większy wysiłek; lek rozszerza również naczynia wieńcowe serca oraz zapobiega odruchowemu przyspieszeniu tętna podczas spadku ciśnienia.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią (gdy korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla płodu); dzieciom; w świeżym zawale serca; wstrząsie; w zaawansowanej niewydolności krążenia; przy ciężkich zaburzeniach wątroby lub nerek; ostrożnie przy niskim ciśnieniu skurczowym oraz w zespole chorego węzła zatokowego.

Współdziałanie: isradypina i inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. Accupro, Tritace, Enap, Gopten, Accuzide, Prestarium, Lisiprol, Prinivil) wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Leki, takie jak: cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum), klarytromycyna (Fromilid, Klacid), loratadyna (Claritine, Loratadyna, Loratan), terfenadyna (Remestyp), izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid), ketokonazol (Fungores, Nizoral) oraz opioidowe leki przeciwbólowe (Morphini sulfas, Dolargan, Dolcontral, Fortral) mogą zwiększać stężenie isradypiny i siłę jej działania. Leki takie jak prymidon (Mizodin), fenobarbital (Luminalum), benzodiazepiny i ich pochodne (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) mogą zmniejszać stężenie leku i siłę jego działania. Podczas równoczesnego stosowania glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), cyklosporyny (Equoral, Gengraf, Sandimmun), chinidyny (Chinidinum) należy zmodyfikować ich dawkowanie.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle początkowo 1 kapsułka 5 mg raz w ciągu doby, następnie dawkę można zwiększyć do 10 mg, stosując 2 razy po 1 kapsułce 5 mg. Maksymalna dawka nie może być wyższa niż 20 mg na dobę. U pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka powinna być odpowiednio mniejsza, a leczenie należy rozpoczynać od dawki 2,5 mg na dobę.

Możliwe skutki uboczne: lek jest na ogół dobrze tolerowany, mogą jednak wystąpić bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność; nudności, bóle brzucha; obrzęki, zaczerwienienie twarzy i szyi, kołatanie serca, nadmierny spadek ciśnienia tętniczego; wzrost masy ciała; odczyny skórne, wysypki; bardzo rzadko: zaburzenia ze strony wątroby, wzrost prób wątrobowych, przerost dziąseł, zmiany w obrazie krwi, ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych).

Objawy przedawkowania: spadek ciśnienia tętniczego krwi. Przedawkowanie wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po spożytych lekach.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl