Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PROCORALAN

Nazwa handlowa leku: PROCORALAN

Nazwa polska leku: IWABRADYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Ivabradinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Ivabradine

Postaci leku: Procoralan - tabletki powlekane 5 mg i 7,5 mg iwabradyny.

Wizytówka leku: Lek stosowany w chorobie wieńcowej.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać odbiór bodźców świetlnych; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Zalecany: w stabilnej dławicy piersiowej (chorobie wieńcowej), zwłaszcza przy nietolerancji leków z grupy beta-blokerów (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) lub przy przeciwwskazaniach do ich stosowania.

Działanie: lek działający bezpośrednio na komórki rozrusznika serca, zwalnia przewodzenie bodźców w sercu, zapobiegając nadmiernemu obciążeniu serca, działa ochronnie, zmniejszając zużycie tlenu przez serce, zmniejsza częstość napadów bólów wieńcowych.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom i młodzieży; przy spowolnieniu częstości skurczów serca (poniżej 60/min) lub innych zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza wydłużeniu odstępu QT w elektrokardiogramie (wydłużenie to może być wrodzone lub po lekach) lub gdy znane są przypadki wydłużenia QT w rodzinie; nadmiernym obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi (poniżej 90/50 mmHg), w zespole chorego węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, migotaniu przedsionków, wstrząsie kardiogennym, świeżym zawale serca lub niestabilnej dławicy piersiowej, stosowaniu stymulatora serca, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, po udarze mózgu. Ostrożnie przy zaburzeniach składu elektrolitowego krwi (zwłaszcza stężenia magnezu i potasu) oraz u pacjentów z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki. Nie należy stosować leku u osób z wrodzoną galaktozemią, niedoborem laktazy (enzymu trawiącego laktozę), zespołami złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy.

Współdziałanie: stosowanie leku łącznie z neuroleptykami (np. Fenactil, Haloperidol, Mirenil, Thioridazin) oraz lekami antyarytmicznymi (np. Cordarone, Opacorden, Polfenon, Sotahexal), chinidyną (Chinidinum), antybiotykami z grupy chinolonów (np. Pefloksacyna, Abaktal, Ciprobay,Nolicin, Palin), erytromycyną (Erythromycinum), astemizolem (Astemizol, Hismanal) może powodować niekorzystne zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT) i powodować groźne zaburzenia rytmu serca. Ryzyko działań niepożądanych ze strony układu krążenia wzrasta także podczas jednoczesnego przyjmowania diltiazemu (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem) i werapamilu (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin). Podczas równoległego stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. Bioxetin, Cipramil, Deprexetin, Fluoksetyna, Fluoxetin, Prozac, Seroxat), ketokonazolu (Fungores, Nizoral), itrakonazolu (Orungal), leków hamujących aktywność proteazy HIV (np. Crixivan, Invirase, Norvir) należy odpowiednio zmniejszyć dawki iwabradyny. Podczas stosowania leków indukujących enzymy mikrosomalne wątroby np. fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepiny (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyny (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepiny (Trileptal), gryzeofulwiny (Gricin, Griseofulvin) należy odpowiednio zwiększyć dawkowanie. Podczas leczenia należy unikać soków grejfrutowych oraz naparów z dziurawca.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle początkowo 5 mg 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększać co 3-4 tygodnie do dawki maksymalnej 15 mg leku na dobę (2 razy 7,5 mg). Jeśli podczas leczenia czynność serca będzie utrzymywać się poniżej 50/min lub u chorego wystąpią objawy wskazujące na zbyt wolną pracę serca (zawroty głowy, zmęczenie, omdlenia), należy stopniowo zmniejszyć dawkowanie lub całkowicie odstawić lek. U chorych w podeszłym wieku, z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby lekarz może zalecić zmniejszenie dawkowania. Uwaga: zaniechanie leczenia powinno następować stopniowo; nagłe przerwanie grozi poważnymi powikłaniami sercowymi. Tabletki należy przyjmować podczas posiłków.

Możliwe skutki uboczne: najczęściej: zaburzenia widzenia pod postacią wrażenia widzenia silnego strumienia światła, objaw ten najczęściej ustępuje po ok. 2 miesiącach stosowania leku; ponadto uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle i zawroty głowy, omdlenia; zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka; wysypki skórne; kołatanie serca, nadmierne zwolnienie akcji serca; rzadziej blok przedsionkowo-komorowy; spadek ciśnienia; duszność, skurcze mięśni, zaburzenia w obrazie krwi.

Objawy przedawkowania: nadmierne zwolnienie rytmu serca lub niewydolność serca; wymagające leczenia w warunkach szpitalnych.

Inne leki z tej grupy: Corlentor 5 mg, 7,5 mg; Procoralan 5 mg, Procoralan 7,5 mg.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl