Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ISONIAZIDUM

Nazwa handlowa leku: ISONIAZIDUM

Nazwa polska leku: IZONIAZYD

Nazwa międzynarodowa leku: Isoniazidum

Nazwa anglojęzyczna leku: ISONIAZID

Postaci leku: Isoniazidum Jelfa - tabletki 50 mg; Isoniazidum Jelfa - tabletki 300 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwgruźliczy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w gruźlicy płuc i pozapłucnej czyli w zakażeniu gruźliczym oskrzeli, opłucnej, dróg moczowych, narządów płciowych, opon mózgowo-rdzeniowych, w leczeniu zapobiegawczym u dzieci kontaktujących się z dorosłymi chorymi na gruźlicę.

Działanie: hamujące na rozwój prątków gruźlicy; w większych dawkach zabija je; jest jednym z podstawowych leków przeciwgruźliczych, jest łatwo wchłaniany z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Prątki gruźlicy mogą dość szybko uodpornić się na działanie izoniazydu, stąd jest on stosowany w leczeniu skojarzonym z innymi lekami, wyjątek stanowi tzw. chemioprofilaktyka dzieci z zakażeniem gruźliczym bez lokalizacji lub dzieci mających kontakt z prątkującymi dorosłymi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, przy zaburzeniach czynności wątroby i nerek, niedokrwistości, zmniejszonej ilości granulocytów (rodzaj białych krwinek) we krwi, padaczce, psychozach i zapaleniu nerwów. Należy zachować ostrożność podczas podawania pacjentom w podeszłym wieku. Podczas leczenia należy podawać zapobiegawczo 50 mg witaminy B6 dziennie, chorym niedożywionym, alkoholikom lub dzieciom - dawki witaminy B6 należy zindywidualizować, podczas leczenia matek karmiących witaminę B6 należy podawać matce i dziecku.

Współdziałanie: izoniazydu nie należy łączyć z Anticolem (może spowodować zaburzenia koordynacji ruchów, zmiany w zachowaniu), z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, z fenytoiną (Epanutin, Phenytoinum), alkoholem, lekami przeciwpadaczkowymi i przeciw chorobie Parkinsona, z lekami uspokajającymi, przeciwcukrzycowymi, z preparatami atropiny (Atropinum, Bellergot, Reasec, Tolargin) z uwagi na możliwość nasilenia objawów ubocznych. Leki zobojętniające kwas żołądkowy, np. Alugastrin, Alusal, Maalox, osłabiają wchłanianie izoniazydu z przewodu pokarmowego. Pokarmy zawierające tyraminę (np. żółte sery, wino czerwone, ryby) mogą w połączeniu z lekiem spowodować: przyspieszone bicie serca, bóle głowy, podrażnienie spojówek, zaczerwienienie twarzy, trudności w oddychaniu.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle u dorosłych dawka dzienna wynosi 300 mg. Dawkowanie musi być indywidualnie dobrane, zależnie od postaci gruźlicy oraz wrażliwości prątków na izoniazyd. Zazwyczaj Isoniazid podaje się na czczo; podczas leczenia należy kontrolować czynność wątroby.

Możliwe skutki uboczne: izoniazyd należy do leków dość dobrze tolerowanych, chociaż może niekiedy wywołać szereg objawów ubocznych, np. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, głównie osłabienie łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia. Może wystąpić niedobór witaminy B6 powodujący zapalenie wielonerwowe lub zapalenie nerwu wzrokowego. Mogą wystąpić inne zaburzenia ze strony układu nerwowego, takie jak bóle i zawroty głowy, psychozy, drgawki a także zaburzenia w morfologii krwi - niedokrwistość hemolityczna (spowodowana nadmiernym rozpadaniem się krwinek czerwonych), zmniejszenie ilości krwinek białych oraz krwinek płytkowych biorących udział w procesie krzepnięcia krwi. Inne objawy to wysychanie błony śluzowej jamy ustnej, nadmiernie kwaśny odczyn krwi, podwyższony poziom cukru we krwi, reakcje uczuleniowe, trudności w oddawaniu moczu, pelagra. Niekiedy może wystąpić polekowe uszkodzenie wątroby.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl