Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

TIMONIL

Nazwa handlowa leku: TIMONIL

Nazwa polska leku: KARBAMAZEPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Carbamazepinum

Nazwa anglojęzyczna leku: CARBAMAZEPINE

Postaci leku: Timonil - zawiesina doustna 100 mg/5 ml; Timonil 150 retard - tabletki o przedłużonym działaniu 150 mg; Timonil 200 - tabletki 200 mg; Timonil 300 retard - tabletki o przedłużonym działaniu 300 mg; Timonil 600 retard - tabletki o przedłużonym działaniu 60

Wizytówka leku: Lek przeciwpadaczkowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w różnych postaciach padaczki oraz w napadowych neuralgiach, szczególnie w bólach nerwu trójdzielnego i językowo-gardłowego. Niekiedy stosowany jest w zaburzeniach psychicznych przebiegających ze znacznymi zmianami nastroju oraz w moczeniu nocnym. Uwaga: nie jest lekiem przeciwbólowym i nie działa przeciwbólowo w innych zespołach chorobowych niż wyżej wymienione neuralgie.

Działanie: przeciwdrgawkowe, hamuje także przewodzenie czucia w nerwie trójdzielnym, unerwiającym czuciowo skórę twarzy. Lek zapobiega napadom drgawkowym w padaczce skroniowej oraz łagodzi bóle w tzw. neuralgii nerwu trójdzielnego, wpływa korzystnie na stan psychiczny - powoduje poprawę samopoczucia, łagodzi objawy depresji, zwiększa sprawność psychofizyczną, szczególnie u chorych na padaczkę. Profilaktycznie w chorobie afektywnej dwubiegunowej u chorych, u których nieskuteczne jest leczenie preparatami litu lub którzy nie mogą ich przyjmować.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (np. Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan), podczas karmienia piersią; dzieciom poniżej 6 roku życia. W czasie ciąży i u kobiet planujących ciążę preparat może być stosowany tylko w sytuacji, gdy korzyści wynikające z leczenia przeważają nad ewentualnym ryzykiem dla płodu. Nie należy przyjmować karbamazepiny przy chorobach szpiku kostnego, porfirii, ciężkich chorobach serca. Należy zachować ostrożność przy upośledzonej czynności wątroby, nerek, układu krwiotwórczego, przy zaburzeniach krążenia i podwyższonym ciśnieniu śródgałkowym a także u chorych z nietypowymi i mieszanymi napadami padaczkowymi.

Współdziałanie: osłabia działanie środków przeciwzakrzepowych (Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) oraz doustnych środków antykoncepcyjnych, antybiotyków z grupy tetracyklin (np. Doxycyclinum, Tetracyclinum), haloperidolu, paracetamolu. Teofilina (Euphyllin, Theophyllinum), fenobarbital (Luminalum), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), prymidon (Mizodin) zmniejszają stężenie karbamazepiny we krwi. Nie należy podawać łącznie z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Leki, takie jak: cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum), klarytromycyna (Fromilid, Klacid), loratadyna (Claritine, Loratadyna, Loratan), izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid), ketokonazol (Fungores, Nizoral) mogą zwiększać stężenie karbamazepiny we krwi. Jednoczesne stosowanie z solami litu (Lithium carbonicum), metoklopramidem (Cerucal, Metoclopramidum), neuroleptykami (np. Fenactil, Haloperidol, Mirenil, Thioridazin) może nasilać występowanie skutków ubocznych.

Dawkowanie: doustne; z powodu znacznego zróżnicowania dawek w zależności od rodzaju i nasilenia schorzenia właściwe dawkowanie dla dorosłych i dzieci może być ustalone jedynie przez lekarza. Zwykle dawki wahają się, np. u dorosłych - początkowo od 200-400 mg na dobę, następnie od 600-1200 mg na dobę w 3-4 dawkach przy leczeniu padaczki. Tabletki o przedłużonym działaniu - początkowo 300 mg raz na dobę, wieczorem, następnie od 600-1200 mg na dobę w 2 dawkach.

Możliwe skutki uboczne: niekiedy występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia czynności wątroby; zaburzenia neurologiczne, takie jak bóle i zawroty głowy, senność, niezborność ruchów, obniżenie aktywności psychicznej, niepokój; czasem występuje przejściowe podwójne widzenie oraz oczopląs - mimowolne, drobne ruchy gałek ocznych; niekiedy występuje wysypka skórna, swędzenie skóry, pokrzywka oraz złuszczające zapalenie skóry - zespół Stevensa-Johnsona, uczulenie na światło. Rzadko obserwowano zaburzenia dotyczące serca i układu krążenia, takie jak niewydolność krążenia, nasilenie choroby wieńcowej, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca, zapalenie żył, obrzęki. Niekiedy występują zaburzenia w oddawaniu moczu oraz obniżenie sprawności seksualnej. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek może wystąpić niedokrwistość aplastyczna - zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (czerwonych, białych i płytkowych) prowadząca do anemii, spadku odporności, zmniejszenia krzepliwości krwi; może wystąpić spadek liczby tylko jednego rodzaju krwinek, żółtaczka, cukrzyca.

Inne leki z tej grupy: Amizepin, Amizepin prolongatum, Apo-Carbam, Finlepsin, Finlepsin 200 retard, 400 retard, Neurotop retard 300, retard 600, Tegretol, Tegretol CR 200, CR 400, Timonil, Timonil 150 retard, 200, 300 retard, 600 retard.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl