Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

ATRAM

Nazwa handlowa leku: ATRAM

Nazwa polska leku: KARWEDILOL

Nazwa międzynarodowa leku: Carvedilolum

Nazwa anglojęzyczna leku: CARVEDILOL

Postaci leku: Atram 6,25 - tabletki 6,25 mg, Atram 12,5 - tabletki 12,5 mg, Atram 25 - tabletki 25 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany także w chorobie wieńcowej i niewydolności serca.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w niewydolności serca w skojarzeniu z innymi lekami, w chorobie wieńcowej (chorobie niedokrwiennej serca), nadciśnieniu tętniczym jako jedyny lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Działanie: zmniejsza wrażliwość serca na bodźce zmuszające je do pracy, zwalnia przez to czynność serca i zmniejsza objętość przetaczanej przez nie krwi; obniża ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie oporu obwodowego i rozszerzenie naczyń, poprawia efektywność pracy serca.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom do 18 roku życia; przy niewydolności serca IV stopnia, w świeżym zawale serca i stanie pozawałowym; we wstrząsie kardiogennym (pochodzenia sercowego); przy blokach przedsionkowo-komorowych II i III stopnia; w zespole chorego węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-zatokowym; przy rzadkoskurczu (mniej niż 50 uderzeń serca na minutę), obniżonym ciśnieniu krwi (przy ciśnieniu skurczowym poniżej 85 mm Hg), astmie oskrzelowej i innych chorobach powodujących zwężenie oskrzeli, zmianach miażdżycowych naczyń obwodowych, łuszczycy, guzie chromochłonnym, ciężkiej niewydolności wątroby. Ostrożnie u chorych w podeszłym wieku (powyżej 75 roku życia), w anginie Printzmetala, przy współistnieniu cukrzycy, nadczynności tarczycy, częstych silnych reakcjach alergicznych lub jednoczesnym leczeniu odczulającym.

Współdziałanie: lek nasila działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (np. Diabetol, Diabetosol, Euclamin, Glucobay, Metformin) obniżające stężenie cukru we krwi; wzmaga działanie osłabiające serce narkotyków, wzmaga działanie werapamilu (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin) i diltiazemu (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem); stosowany wraz z lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. Binazin, Bipressin, Raudiazin, Raupasil), moczopędnymi (np. Clopamid, Furosemidum, Hydrochlorothiazidum, Hygroton, Indapen, Tialorid), alkoholem może dać niekontrolowane spadki ciśnienia tętniczego krwi. Leki, takie jak: cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum), klarytromycyna (Fromilid, Klacid), loratadyna (Claritine, Loratadyna, Loratan), terfenadyna (Remestyp), izoniazyd (Isoniazidum), ketokonazol (Fungores, Nizoral) mogą zwiększać stężenie leku. Leki takie jak: prymidon (Mizodin), fenobarbital (Luminalum), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) mogą zmniejszać stężenie leku. Przy jednoczesnym stosowaniu digoksyny (Digoxin) należy monitorować jej stężenie we krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; ustalane indywidualnie w zależności od reakcji chorego (częstości skurczów serca, spadku ciśnienia tętniczego); zwykle początkowo w zastoinowej niewydolności serca: 3,125 mg 2 razy dziennie; dawkę należy zwiększyć po 2 tygodniach do dawki 6,25 mg 2 razy na dobę, następnie po takim samym czasie do 12,5 mg 2 razy na dobę i 25 mg 2 razy na dobę. Należy stosować maksymalną dawkę tolerowaną przez chorego; jest to z reguły 2 razy 25 mg na dobę lub 2 razy 50 mg na dobę przy masie ciała chorego powyżej 85 kg. Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłku, popijając. W nadciśnieniu tętniczym leczenie należy rozpoczynać od dawki 12,5 mg na dobę, po 2 dniach zwiększyć do 25 mg na dobę, maksymalna dawka, do której należy dążyć to 50 mg na dobę (zwiększając dawkowanie co ok. tydzień). W chorobie wieńcowej leczenie należy rozpoczynać od dawki 12,5 mg 2 razy na dobę, następnie zwiększać dawkowanie co ok. 2 tygodnie do dawki maksymalnej 100 mg na dobę. U chorych z niewydolnością wątroby i osób w podeszłym wieku lekarz może zalecić zmniejszenie dawkowania (zwłaszcza w przypadku nadciśnienia tętniczego). Uwaga: zaniechanie leczenia powinno następować stopniowo w ciągu 7-10 dni; nagłe przerwanie grozi poważnymi powikłaniami sercowymi. Po dłuższej przerwie w stosowaniu leku (ponad 2 tygodnie) należy rozpoczynać leczenie od najmniejszych zalecanych dawek. Na początku leczenia i po zwiększeniu dawki należy mierzyć ciśnienie krwi, najlepiej w pozycji stojącej.

Możliwe skutki uboczne: uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, omdlenia; zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, biegunka; wysypki i różnopostaciowe zmiany skórne, zwłaszcza u osób predysponowanych do reakcji alergicznych; zwolnienie akcji serca, blok przedsionkowo-komorowy; spadek ciśnienia (który może być objawem zaostrzenia niewydolności krążenia); zaostrzenie choroby Raynauda i chromania przestankowego (bólów łydek przy chodzeniu); duszność; wysychanie ust; zapalenie spojówek, zmniejszenie wydzielania łez (co uniemożliwia zakładanie soczewek kontaktowych). Niekiedy depresja, zaburzenia snu, widzenia i słuchu, halucynacje, nadwrażliwość na światło; łysienie; skurcz oskrzeli; utrudnione oddawanie moczu; impotencja. U chorych z niewydolnością serca wymienione objawy mogą pojawiać się częściej, a dodatkowo może wystąpić: spadek liczby płytek krwi, wzrost poziomu cukru we krwi (przy współistniejącej cukrzycy), przyrost masy ciała, wzrost poziomu cholesterolu, zaburzenia widzenia, ostra niewydolność lub inne zaburzenia czynności nerek.

Objawy przedawkowania: nadmierne spadki tętna i ciśnienia tętniczego; zaostrzenie niewydolności serca.

Inne leki z tej grupy: Atram 6,25, 12,5, 25; Carvedilol KRKA 3,125 mg, 12,5 mg, 25 mg; Carvedilol-rathiopharm 6,25, 12,5, 25; Carvedilol TEVA 6,25, 12,5, 25; Carvedigamma 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg; Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vivacor.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl