Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

SYNTARPEN

Nazwa handlowa leku: SYNTARPEN

Nazwa polska leku: KLOKSACYLINA

Nazwa międzynarodowa leku: Cloxacillinum / Cloxacillinum natricum

Nazwa anglojęzyczna leku: Cloxacillin

Postaci leku: Syntarpen - tabletki powlekane 500 mg, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg, 1 g.

Wizytówka leku: Lek przeciwbakteryjny, antybiotyk beta-laktamowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: w ciężkich zakażeniach gronkowcem i paciorkowcem, w tym także bakteriami opornymi na penicylinę, głównie w zakażeniach laryngologicznych, w zapaleniach górnych dróg oddechowych oraz w zapaleniach płuc, zakażeniach kości, gronkowcowych zakażeniach jelitowych, uogólnionym zakażeniu krwi, ropnych zakażeniach skóry w powikłaniach po zabiegach operacyjnych oraz stomatologicznych.

Działanie: antybiotyk beta-laktamowy do stosowania doustnego, domięśniowego i dożylnego, działa przeciwko bakteriom opornym na działanie penicyliny, w tym na gronkowce, niektóre paciorkowce i dwoinkę zapalenia płuc. Na pozostałe szczepy bakteryjne działa słabiej od penicyliny, przenika przez łożysko do płodu oraz do pokarmu kobiecego.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek i inne penicyliny (np. Amoxicilline, Ampicillin, Augmentin, Debecylina, Penicillinum, Syntarpen, Unasyn), noworodkom. U osób z niewydolnością nerek i wątroby, podczas ciąży i karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Współdziałanie: Syntarpen działa przeciwstawnie w stosunku do niektórych antybiotyków takich jak: tetracykliny (Doxycyclinum, Tetracyclinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycin). Syntarpen nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (m.in. Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar); leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. Alugastrin, Alusal, Maalox) stosowane w nadkwaśności lub w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy osłabiają jego działanie.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle średnia dawka doustna dla dorosłych i dzieci od 7. roku życia wynosi 2,0 g na dobę podzielone na 4 dawki przyjmowane w równych odstępach czasu, tzn. 0,5 g co 6 godzin; na godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Dzieci od 2. do 6. roku życia 50-100 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę podzielone na 4 dawki. Leczenie trwa minimum przez 6 dni. Przed zastosowaniem leku w postaci domięśniowej lub dożylnej należy wykonać próbę uczuleniową.

Możliwe skutki uboczne: uogólnione reakcje uczuleniowe mogą wystąpić w ciągu godzin, dni lub tygodni pod postacią pokrzywki, rumienia wielopostaciowego, gorączki, wzrostu ilości krwinek białych kwasochłonnych w obrazie krwi. Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz drożdżyca jamy ustnej i odbytu. Rzadko występują: niedokrwistość aplastyczna (uszkodzenie szpiku kostnego), przemijające zmniejszenie liczby krwinek białych. Jak podczas leczenia każdym antybiotykiem mogą wystąpić wtórne zakażenia grzybami i opornymi na Syntarpen drobnoustrojami.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl