Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

SOLIAN

Nazwa handlowa leku: SOLIAN

Nazwa polska leku: AMISULPRYD

Nazwa międzynarodowa leku: Amisulpridum

Nazwa anglojęzyczna leku: Amisulprid

Postaci leku: Solian - tabletki 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg.

Wizytówka leku: Lek z grupy neuroleptyków.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis France

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w schizofrenii ostrej i przewlekłej, przebiegającej zarówno z objawami pozytywnymi (tj. wytwórczymi, np. omamami, urojeniami), jak i negatywymi (np. wycofaniem, spłyceniem uczuć).

Działanie: w dużych dawkach - działa przeciwpsychotycznie (zwłaszcza na objawy wytwórcze, np. urojenia, omamy); w małych dawkach - poprawia aktywność życiową, usprawnia procesy myślowe.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; ostrożnie w okresie ciąży, nie należy podawać podczas karmienia piersią; dzieciom poniżej 15 roku życia. Leku nie należy podawać chorym w śpiączce i z innymi zaburzeniami świadomości, przy stwierdzanych wcześniej zaburzeniach w obrazie krwi, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, przy współistnieniu guza chromochłonnego nadnercza oraz guza przysadki mózgowej wydzielającego prolaktynę oraz osobom pod wpływem alkoholu. Ostrożnie u chorych w podeszłym wieku, z umiarkowaną niewydolnością nerek, wątroby, padaczką, niskim ciśnieniem tętniczym, chorobami serca, zwłaszcza przy zbyt wolnym rytmie serca, wydłużeniu odstępu QT w elektrokardiogramie (wrodzonym lub nabytym) oraz przy niedoborze potasu we krwi, jaskrze z wąskim kątem przesączania, gruczolaku prostaty, astmie oskrzelowej oraz chorobie Parkinsona. Nie należy stosować leku u osób z wrodzoną galaktozemią, niedoborem laktazy (enzymu trawiącego laktozę), zespołami złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy.

Współdziałanie: nie należy stosować leku z lekami przeciwparkinsonowskimi: amantadyną (np. Amantix, Viregyt), bromokryptyną (Bromergon, Bromocorn), entakaponem (Comtan, Comtess), pramipeksolem (Mirapexin), ropinirolem (Requip), lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres); wyjątkowo u pacjentów z chorobą Parkinsona lek można stosować z lewodopą (Duellin, Madopar, Nakom, Poldomet, Sinemet) pamiętając o stosowaniu najniższych skutecznych dawek obu leków. Nie należy stosować amisulprydu (wyjątkowo jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności) z innymi lekami uspokajającymi, takimi jak barbiturany (Luminalum) oraz pochodne benzodiazepin (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), a także z baklofenem (Baclofen), narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (np. Dolargan, Dolcontral, Fentanyl), niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren), lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastinum, Diphergan, Zyrtec). Stosowanie leku łącznie z innymi neuroleptykami (np. Fenactil, Haloperidol, Mirenil, Thioridazin) oraz lekami antyarytmicznymi (np. Cordarone, Opacorden, Polfenon, Sotahexal), chinidyną (Chinidinum), antybiotykami z grupy chinolonów (np. Abaktal, Ciprobay,Nolicin, Palin, Pefloksacyna), erytromycyną (Erythromycinum) może powodować niekorzystne zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT) i powodować groźne zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia rytmu serca mogą także wystąpić podczas jednoczesnego przyjmowania diltiazemu (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem), werapamilu (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin), leków obniżających ciśnienie krwi tzw.beta-blokerów (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral), glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), klonidyny (Iporel), leków stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera: donepezilu (np. Aricept, Cogiton, Donepex, Yasnal), galantaminy (Nivalin), riwastygminy (Exelon) oraz stosowanej w miastenii - neostygminy (Polstigminum). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków obniżających stężenie potasu we krwi: moczopędnych tiazydowych (np. Hydrochlorothiazidum, Clopamid, Tertensif, Tialorid), furosemidu (Furosemidum), środków przeczyszczających (np. Laktuloza, Bisacodyl), amfoterycyny B (AmBisome, Amphocil) oraz glikokortykosteroidów (Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol). Podczas stosowania leku nie można pić alkoholu.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zwykle doustnie początkowo w ostrych psychozach 400-800 mg w dwóch dawkach dobowych. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg leku na dobę; dawki należy ustalić w zależności od nasilenia objawów i reakcji pacjenta na lek, pamiętając o stosowaniu najmniejszej skutecznej dawki. W leczeniu podtrzymującym psychozy przy występowaniu samych objawów negatywnych zazwyczaj wystarczają dawki 50-300 mg na dobę; przy współwystępowaniu objawów pozytywnych zazwyczaj należy zwiększyć dawkowanie do 400-800 mg na dobę. U chorych z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkowanie. Stosowanie leku wymaga regularnych kontroli lekarskich oraz okresowych badań obrazu krwi i wykonywania EKG.

Możliwe skutki uboczne: złośliwy zespół neuroleptyczny - powikłanie nagłe objawiające się nagłym wzrostem temperatury ciała, ciężkim stanem ogólnym; skórne odczyny alergiczne: zaczerwienienie, wysypki, świąd i pieczenie skóry, złuszczające zapalenie skóry; zmiana zabarwienia rogówek i siatkówki; obrzęki kończyn dolnych; bóle i zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, senność, paradoksalne pobudzenie, niepokój, drgawki, zaburzenia koordynacji ruchów; przyrost masy ciała; suchość w jamie ustnej; nadmierne wydzielanie śliny; zatrzymanie moczu; wzrost stężenia enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna, zaburzenia w obrazie krwi: spadek liczby krwinek czerwonych, białych, płytek krwi; zaburzenia gospodarki węglowodanowej: wzrost lub spadek poziomu glukozy we krwi; nagłe zmiany ciśnienia tętniczego, nadmierne spadki ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; zmiany w zapisie EKG; brak apetytu, zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności, wymioty; przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn, impotencja, obniżenie libido, spontaniczna laktacja u kobiet, zatrzymanie miesiączki.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl