Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

HEMINEVRIN

Nazwa handlowa leku: HEMINEVRIN

Nazwa polska leku: KLOMETIAZOL

Nazwa międzynarodowa leku: Clomethiazolum / Clomethiazoli edisilas

Nazwa anglojęzyczna leku: CLOMETHIAZOLE

Postaci leku: Heminevrin - kapsułki 300 mg.

Wizytówka leku: Lek uspokajający, nasenny i przeciwdrgawkowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek silnie upośledza sprawność psychofizyczną; w ciągu 24 godzin po jego zażyciu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w ostrych stanach maniakalnych (pobudzenia), niepokoju, w zaburzeniach snu, w padaczce, osobom starszym w zaburzeniach orientacji. Stosowany jest w leczeniu majaczenia alkoholowego (delirium tremens) i poalkoholowym zespole abstynencji.

Działanie: jest lekiem uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym; podany doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego szybko i działanie lecznicze jest już zauważalne po 15-20 minutach.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią; w ciężkiej niewydolności oddechowej, stanach przedśpiączkowych i śpiączkach różnego pochodzenia, zatruciach lekami nasennymi, uspokajającymi, neuroleptycznymi, przeciwbólowymi. Lek powinien być stosowany krótko, ze względu na możliwość wywołania przyzwyczajenia, szczególnie u alkoholików. Leku nie należy stosować w stanach depresyjnych.

Współdziałanie: nasila działanie wszystkich środków działających depresyjnie na układ nerwowy - leków nasennych, uspokajających i alkoholu. Z alkoholem klometiazol może spowodować nasiloną niewydolność oddechową, nawet mogącą doprowadzić do śmierci. Propranolol razem z klometiazolem może wywołać zwolnienie rytmu serca, cymetydyna (Altramet, Cimetidinum) może podwyższać poziom klometiazolu we krwi.

Dawkowanie: doustne; wg zaleceń lekarza; może się ono wahać w zakresie od 300 do 3600 mg (1-12 kapsułek) na dobę. Uwaga: podczas stosowania nie można prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pić alkoholu.

Możliwe skutki uboczne: zatkanie nosa, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: osłabienie łaknienia, nudności, wymioty; bóle i zawroty głowy, pokrzywka, rumień. Może nastąpić wzrost poziomu wskaźników wątrobowych we krwi.

Objawy przedawkowania: znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego i zapaść krążeniowa. Zatruty wymaga pomocy lekarskiej. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po spożytych lekach.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl