Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

IPOREL

Nazwa handlowa leku: IPOREL

Nazwa polska leku: KLONIDYNA

Nazwa międzynarodowa leku: Clonidinum / Clonidini hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: Clonidine

Postaci leku: Iporel - tabletki 0,075 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek silnie upośledza sprawność psychofizyczną; w ciągu 24 godzin po jego zażyciu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym różnego pochodzenia.

Działanie: obniża ciśnienie tętnicze, zarówno skurczowe jak i rozkurczowe, reguluje napięcie ścian naczyń krwionośnych zarówno poprzez działanie na ośrodki w mózgu jak i poprzez bezpośrednie działanie na ścianę naczyń, może wywierać korzystne działanie w innych schorzeniach, u podłoża których leży nieprawidłowe napięcie naczyń krwionośnych, np. w migrenie. Działaniem ubocznym jest zatrzymywanie w organizmie wody, co sprzyja powstawaniu obrzęków oraz osłabia działanie przeciwnadciśnieniowe - z tego powodu wskazane jest kojarzenie preparatu z lekami moczopędnymi. Po zastosowaniu zbyt dużej dawki lek może wywołać skutek odwrotny do oczekiwanego - spowodować przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom poniżej 12. roku życia; przy chorobie Raynauda lub zarostowym zapaleniu tętnic, stanach depresyjnych, zaburzeniach czynności wątroby lub nerek. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to zespół chorego węzła zatokowego.

Współdziałanie: leki przeciwdepresyjne, np. Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan, przeciwzapalne leki niesteroidowe (np. aspiryna, Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren) osłabiają działanie leku. Klonidyna może nasilać działanie leków nasennych, alkoholu i innych środków działających depresyjnie na układ nerwowy. Leki moczopędne oraz dieta niskosolna potęgują działanie leku. Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox) lub leków blokujących beta-receptory (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral) może spowodować znaczne zwolnienie czynności serca lub blok przedsionkowo-komorowy.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle leczenie rozpoczyna się od 0,075 mg 2 razy dziennie, następnie stopniowo zwiększa się dawkę do 3 razy dziennie po 0,15 mg. Dawka podtrzymująca powinna być ustalona przez lekarza. Uwaga: nagłe przerwanie leczenia może spowodować napadową zwyżkę ciśnienia krwi. Jeżeli planowana jest zmiana leczenia, dawka powinna być zmniejszana stopniowo.

Możliwe skutki uboczne: na początku leczenia może wystąpić senność, znaczne uspokojenie oraz silne uczucie zmęczenia, które ustępuje po 3-7 dniach, z reguły bez konieczności zmniejszenia dawki. Ponadto mogą wystąpić: uczucie osłabienia, bóle i zawroty głowy, uczucie suchości w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania łez, brak łaknienia, nudności, zaparcia, zmiany skórne, rzadko mogą pojawić się drętwienia i marznięcie rąk, stóp. Może pojawić się uczucie niepokoju. U chorych z zaburzoną czynnością nerek mogą pojawić się obrzęki.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl