Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

AMITRIPTYLINUM

Nazwa handlowa leku: AMITRIPTYLINUM

Nazwa polska leku: AMITRYPTYLINA

Nazwa międzynarodowa leku: Amitriptylini hydrochloridum / Amitriptylinum

Nazwa anglojęzyczna leku: AMITRIPTYLINE

Postaci leku: Amitriptylinum - drażetki 10 mg, 25 mg, tabletki powlekane 10 i 25 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwdepresyjny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w stanach depresyjnych z niepokojem lub pobudzeniem psychicznym; w depresjach tzw. endogennych (o nieustalonym pochodzeniu - choroba depresyjna), w depresjach okresu przekwitania, w depresjach reaktywnych (będących reakcją na niekorzystne wydarzenia życiowe); w depresjach wieku starczego, w stanach depresyjnych w przebiegu schizofrenii, w moczeniu nocnym.

Działanie: silne przeciwdepresyjne, średnio silne uspokajające, słabe przeciwlękowe i poprawiające aktywność życiową. Lek wpływa korzystnie na nastrój, wykazuje również działanie blokujące układ nerwowy przywspółczulny (działanie m.in. rozkurczowe) oraz działanie przeciwuczuleniowe.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub na benzodiazepiny (np. Elenium, Lorafen, Oxazepam, Relanium), podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom do 16. roku życia; po świeżym zawale serca, przy chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu serca, zaburzeniach przewodnictwa przedsionkowo-komorowego w sercu, ciężkiej niewydolnści wątroby, profirii, pobudzeniu maniakalnym. Należy zachować ostrożność przy zaburzeniach czynności wątroby lub nerek, przeroście gruczołu krokowego, przy jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, padaczce a także u osób ze zwolnionym pasażem żoładkowo-jelitowym czyli zbyt wolnym przemieszczaniem treści pokarmowej.

Współdziałanie: nie należy łączyć preparatu - ze względu na ryzyko powstania ciężkich powikłań - z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres); po ich przyjmowaniu należy zrobić dwutygodniową przerwę przed włączeniem amitryptyliny.podawanie razem z lekami przeciwuczuleniowymi (antyhistaminowymi, np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec), uspokajającymi z grupy benzodiazepiny (np. Elenium, Relanium, Oxazepam, Lorafen), z innymi lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. Fenactil, Haloperidol, Mirenil, Thioridazin), preparatami atropiny (Atropinum, Bellergot, Reasec, Tolargin) może spowodować wystąpienie objawów hamowania aktywności układu nerwowego autonomicznego, przywspółczulnego - wysuszenie błon śluzowych, zaparcie, przyspieszenie czynności serca. Lek zwiększa działanie leków uspokajających i nasennych (np. Elenium, Luminalum, Signopam), innych leków przeciwdepresyjnych oraz alkoholu.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; dorośli i młodzież powyżej 16. roku życia zwykle początkowo 50-100 mg na dobę jednorazowo wieczorem, przed snem lub w 2-3 dawkach, zwiększając stopniowo dawki w razie potrzeby o 25 mg na dobę, maksymalnie do 200 mg; większe dawki mogą być podawane jedynie w szpitalu. Po uzyskaniu odpowiedniego efektu leczniczego stosuje się podtrzymująco 50-100 mg na dobę w 2-4 dawkach lub jednorazowo wieczorem, przed snem.

Możliwe skutki uboczne: lek może działać upośledzająco na czynność mięśnia sercowego, co może objawić się przyspieszeniem czynności serca, zaburzeniami rytmu serca, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi oraz jego spadkami przy zmianach pozycji ciała na pionową. Mogą wystąpić zaburzenia hormonalne, drżenia mięśniowe, impotencja; zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: brak łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia oraz zaburzenia czynności wątroby; skórne odczyny alergiczne, obrzęk twarzy, swędzenie skóry, nadwrażliwość na światło, wysychanie błony śluzowej jamy ustnej, nosa i dróg oddechowych, zaburzenia widzenia, nasilenie objawów jaskry, trudności w oddawaniu moczu; zmiany w obrazie krwi (morfologii) - zmniejszenie ilości krwinek białych, zmiany składu poszczególnych grup krwinek białych, zmniejszenie liczby krwinek płytkowych biorących udział w procesie krzepnięcia krwi.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl