Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PLAVIX

Nazwa handlowa leku: PLAVIX

Nazwa polska leku: KLOPIDOGREL

Nazwa międzynarodowa leku: Clopidogrelum

Nazwa anglojęzyczna leku: Clopidogrel

Postaci leku: Plavix - tabletki powlekane 75 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwzakrzepowy.

Dostępność: Rp

Zalecany: zapobieganie tworzeniu się zakrzepów w miażdżycy naczyń, zwłaszcza zakrzepów w tętnicach wieńcowych (w przebiegu zawału serca) oraz w tętnicach mózgowych (w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu).

Działanie: lek zapobiega tworzeniu się zakrzepów poprzez hamowanie zlepiania się płytek krwi. Agregujące ze sobą płytki krwi stanowią jądro tworzącego się zakrzepu. Po pełnym zadziałaniu leku, czyli po ok. 3-7 dniach stosowania, dochodzi do zablokowania płytek krwi w 40-60%. Działanie płytek powraca w ciągu 5 dni po odstawieniu leku.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; przy współistnieniu krwawień w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwotoku wewnątrzczaszkowego; ostrożnie przy zwiększonym ryzyku krwawień z powodu urazów, zabiegów chirurgicznych, przewlekłych chorób zapalnych jelit oraz u pacjentów leczonych innymi lekami wpływającymi na krzepliwość krwi. Nie należy stosować leku bezpośrednio po wystąpieniu udaru niedokrwiennego oraz w przebiegu zawału serca z uniesieniem odcinka ST. Nie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby oraz z dziedziczną nietolerancją galaktozy lub zaburzeniami wchłaniania cukrów prostych.

Współdziałanie: ze względu na możliwość wzajemnego współdziałania należy lek stosować bardzo ostrożnie z innymi lekami wpływającymi na układ krzepnięcia: kwasem acetylosalicylowym (Aspirin), heparyną dożylną (Calciparine, Heparinum) oraz pochodnymi heparyny (np. Clexane, Fraxiparine), warfaryną (Warfarin). Ostrożnie podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. Butapirazol, Ibuprofen, Mefacit, Metindol, Naproxen, Rantudil, Voltaren).

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zwykle początkowo 75 mg raz na dobę. Dawkę nasycającą 300 mg leku na dobę należy zastosować u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST a po czym kontynuować podawanie dawki 75 mg na dobę w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym. U chorych po 75. roku życia leczenie należy wprowadzać bez dawki nasycającej. Kurację należy rozpoczynać jak najwcześniej od wystąpienia zawału serca i kontynuować co najmniej przez 4 tygodnie. Lek można podawać niezależnie od posiłku. Stosowanie leku wymaga regularnych kontroli lekarskich oraz obserwacji chorych pod kątem występowania objawów krwawienia, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia, po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych lub po operacji. W przypadku podejrzenia krwawienia należy wykonać morfologię krwi. Jeśli chory ma być poddany planowemu zabiegowi chirurgicznemu, a jest możliwe przerwanie leczenia klopidogrelem, należy odstawić lek na 7 dni przed operacją.

Możliwe skutki uboczne: nadmierne bądź przedłużone krwawienia m.in. z przewodu pokarmowego i nosa, układu moczowego, miejsc wkłuć, urazów lub ran operacyjnych; bardzo rzadko poważniejsze powikłania: krwawienie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, do przestrzeni pozaotrzewnowej, do mięśni, stawów, narządu wzroku, płuc. Ryzyko wystąpienia krwawienia zmniejsza się w trakcie kuracji. Do nieswoistych działań niepożądanych należą: biegunka, bóle brzucha, zgaga, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcia, zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka, zapalenie żołądka; bóle i zawroty głowy, przeczulica skóry, osutka, świąd skóry, bóle mięśni i stawów, gorączka. Ponadto mogą wystąpić łagodne (wysypka rumieniowa, pokrzywka, wyprysk, liszaj płaski) oraz ciężkie reakcje alergiczne: wstrząs, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy; splątanie, omamy, zaburzenia smaku, zapalenie naczyń, spadki ciśnienia tętniczego krwi, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, nieswoiste zapalenia jelita grubego, zapalenie lub ostra niewydolność wątroby, kłębuszkowe zapalenie nerek. Rzadko zmiany w badaniach laboratoryjnych: wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek krwi, bardzo rzadko zakrzepowa plamica małopłytkowa, ciężka małopłytkowość i niedokrwistość oraz agranulocytoza czyli spadek liczby białych krwinek krwi praktycznie do zera, z czym łączy się znaczne obniżenie odporności; nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych.

Objawy przedawkowania: wydłużenie czasu krwawienia. Brak swoistego antidotum. Leczeniem z wyboru jest przetoczenie koncentratu płytek krwi.

Inne leki z tej grupy: Areplex; Plavix; Zyllt.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl