Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

KETREL

Nazwa handlowa leku: KETREL

Nazwa polska leku: KWETIAPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Quetiapinum

Nazwa anglojęzyczna leku: Quetiapine

Postaci leku: Ketrel - tabletki powlekane 25 mg, 100 mg i 200 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwpsychotyczny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie można pić alkoholu.

Zalecany: w schizofrenii z objawami pozytywnymi (urojenia, omamy), z objawami negatywnymi (wycofanie z życia, zubożenie myślenia), w okresie manii (pobudzenia) w przebiegu choroby maniakalno-depresyjnej (tzw. choroby afektywnej dwubiegunowej).

Działanie: jest lekiem przeciwpsychotycznym (do psychoz zaliczone są niektóre choroby psychiczne, np. schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna i inne), o działaniu hamującym wybrane ośrodki mózgu, których nadmierna aktywność powoduje powstanie objawów psychotycznych, takich jak pobudzenie, agresja, urojenia oraz o działaniu pobudzającym na ośrodki, których spadek aktywności przejawia się wycofaniem z życia, ubóstwem myśli. Lek, oddziałując na związki chemiczne będące przekaźnikami pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi mózgu, częściowo zakłóca komunikację pomiędzy nimi.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia; przy skłonnościach do spadków ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na stojącą; przy jaskrze, miastenii, niedokrwistości i niskiej liczbie białych krwinek krwi, chorobach szpiku kostnego, m. in. białaczkach, czerwienicy (zwłaszcza, gdy wystąpiły one po lekach lub radioterapii), niewydolności nerek lub wątroby, zaburzeniach krążenia, przewlekłym alkoholizmie. Leku nie należy podawać chorym będącym pod wpływem alkoholu, leków nasennych, uspokajających, narkotyków i innych środków działających hamująco na układ nerwowy. Ostrożnie u osób w wieku podeszłym, z cukrzycą oraz z chorobami układu krążenia i napadami padaczkowymi w wywiadzie.

Współdziałanie: stężenie kwetiapiny zmniejsza się podczas równoczesnego palenia tytoniu i przyjmowania karbamazepiny (Amizepin, Neurotop, Tegretol), barbituranów (Luminalum), fenytoiny (Epanutin, Phenytoinum), ryfampicyny (Rifamazid, Rifampicyna), a zwiększa przy przyjmowaniu ketokonazolu (Fungores, Ketokonazol). Nie należy stosować leku z innymi lekami wpływającymi na czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin) oraz z alkoholem.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj terapię schizofrenii rozpoczyna się od dawki 50 mg na dobę i zwiększa się ją do 100 mg w drugiej dobie, 200 mg w trzeciej dobie i 300 mg w czwartej dobie leczenia. W leczeniu podtrzymującym należy stosować dawki: 300-450 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji chorego. Terapię epizodów manii rozpoczyna się od dawki 100 mg na dobę, zwiększając ją codziennie o 100 mg do czwartej doby leczenia, a następnie o 100-200 mg do dawki docelowej 600-800 mg na dobę. Dawek nie należy zwiększać częściej niż co 24 godziny; zawsze po dokładnej ocenie stanu pacjenta. W długotrwałym leczeniu nie należy przekraczać dawki 800 mg na dobę w leczeniu choroby dwubiegunowej oraz 750 mg na dobę w leczeniu schizofrenii; przy odstawianiu leku należy stopniowo zmniejszać dawkę. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby, nerek oraz u chorych w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę, zwiększając ją o 25-50 mg na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków; podczas leczenia należy wykonywać próby wątrobowe.

Możliwe skutki uboczne: zwiększenie masy ciała, zwłaszcza u osób początkowo szczupłych; ze strony układu nerwowego: senność, spowolnienie ruchowe, upośledzenie koncentracji; przymusowe ruchy niektórych grup mięśni, tzw. dyskinezy późne (pojawiające się po długim okresie leczenia), trudności z trafieniem ręką do przedmiotu, niepokój ruchowy; ze strony układu sercowo-naczyniowego: niemiarowość czynności serca, kołatanie serca, zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi - możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tzw. ortostatycznych (spowodowanych długim przebywaniem w pozycji pionowej) z towarzyszącymi omdleniami; ze strony układu krwiotwórczego: spadek liczby wszystkich typów krwinek krwi ustępujący zazwyczaj po zakończeniu leczenia; niekiedy występuje suchość błon śluzowych, zaparcia, skórne odczyny alergiczne, podwyższenie enzymów wątrobowych lub żółtaczka, podwyższenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu, zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy bez objawów jej niedoczynności, zaburzenia widzenia, zaburzenia w oddawaniu moczu, nasilenie objawów cukrzycy, obrzęki kończyn, zapalenie błony śluzowej nosa, ginekomastia - powiększenie gruczołów piersiowych, czasem z wyciekiem mleka z brodawek sutkowych; drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny (gwałtowny wzrost temperatury do 40-42°C); zapalenie trzustki lub wątroby, u mężczyzn: priapizm - tzw. bolesny wzwód.

Objawy przedawkowania: zaburzenia rytmu serca, zamazana, niewyraźna mowa, pobudzenie lub agresywność, zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie.

Inne leki z tej grupy: Seroquel, Quentin, Ketrel.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl