Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

PRESSOCARD

Nazwa handlowa leku: PRESSOCARD

Nazwa polska leku: LABETALOL

Nazwa międzynarodowa leku: Labetaloli hydrochloridum / Labetalolum

Nazwa anglojęzyczna leku: LABETALOL

Postaci leku: Pressocard - tabletki powlekane 100 mg, 200 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy, rozszerzający naczynia.

Dostępność: Rp

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym, w chorobie wieńcowej, w umiarkowanej niewydolności krążenia i ewentualnie w kojarzących się z nią zaburzeniach rytmu serca.

Działanie: blokuje receptory hormonów i przekaźników nerwowych, których działanie powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia tętniczego; rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza opór naczyń dla krwi pompowanej do nich przez serce, zmniejszając jego pracę.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom; przy astmie oskrzelowej lub przewlekłym zapaleniu oskrzeli. Inne przeciwwskazania do stosowania leku to niewydolność krążenia oporna na konwencjonalne leczenie glikozydami naparstnicy (Bemecor, Digoxin, Landicor, Medigox), blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, wstrząs sercowopochodny, zwolnienie rytmu serca; stosowanie u chorych na cukrzycę, chorych z niewydolnością nerek i wątroby, osób w podeszłym wieku wymaga dużej ostrożności.

Współdziałanie: preparat osłabia działanie leków rozkurczających oskrzela (np. Astmopent, Salbutamol), może nasilać działanie innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, leków hamujących aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres), werapamilu (Apo-Verap, Isoptin, Lekoptin), niektórych środków stosowanych w znieczulaniu do operacji. Z insuliną i doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi nasila się ryzyko niekontrolowanego obniżenia poziomu cukru w surowicy krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle dorośli początkowo 2 razy dziennie 100 mg podczas posiłków; następnie, pod kontrolą lekarską można stopniowo zastosować wyższe dawki. Uwaga: podczas leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Leczenia nie można nagle przerywać, ponieważ może to spowodować poważne konsekwencje - zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego.

Możliwe skutki uboczne: na początku leczenia mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji na pionową; z reguły ustępują samoistnie. Rzadko występują inne objawy, takie jak: znużenie, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, alergiczne zmiany skórne.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl