Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

LACIPIL

Nazwa handlowa leku: LACIPIL

Nazwa polska leku: LACYDYPINA

Nazwa międzynarodowa leku: Lacidipinum

Nazwa anglojęzyczna leku: LACIDIPINE

Postaci leku: Lacipil - tabletki powlekane 2 mg, 4 mg, 6 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy, rozszerzający naczynia krwionośne.

Dostępność: Rp

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym jako lek samodzielny lub w połączeniu z innymi preparatami.

Działanie: blokuje napływ jonów wapnia do komórek warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętniczych oraz, w mniejszym stopniu, do komórek mięśnia serca. Działa długo, ponieważ dochodzi do magazynowania leku w błonach komórkowych. Prowadzi to do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu przepływającej krwi i obniżenia ciśnienia tętniczego, zmniejszenia pracy mięśnia serca oraz zapotrzebowania na tlen, co umożliwia chorym większy wysiłek; lek rozszerza również naczynia wieńcowe serca. Lek korzystnie wpływa na gospodarkę lipidową (tłuszczową) organizmu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią (z wyjątkiem sytuacji, gdy korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla płodu); dzieciom; ostrożnie w zaawansowanej niewydolności krążenia; przy ciężkich zaburzeniach wątroby lub nerek; przy niskim ciśnieniu skurczowym oraz w zespole chorego węzła zatokowego i przy innych zaburzeniach rytmu.

Współdziałanie: lacydypina i inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. Accupro, Tritace, Enap, Gopten, Accuzide, Prestarium, Lisiprol, Prinivil) wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Leki, takie jak: cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), erytromycyna (Davercin, Erythromycinum), klarytromycyna (Fromilid, Klacid), loratadyna (Claritine, Loratadyna, Loratan), terfenadyna (Remestyp), izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid), ketokonazol (Fungores, Nizoral) oraz opioidowe leki przeciwbólowe (Morphini sulfas, Dolargan, Dolcontral, Fortral) mogą zwiększać stężenie lacydypiny i siłę jej działania.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zwykle początkowo 1 tabletka 4 mg raz na dobę przyjmowana rano, następnie, po około 3 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć - maksymalnie do 6 mg na dobę - w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. U osób w podeszłym wieku oraz przy zaburzeniach czynności wątroby dawka powinna być odpowiednio mniejsza, a leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg na dobę.

Możliwe skutki uboczne: lek na ogół dobrze tolerowany, mogą jednak wystąpić bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność; nudności, bóle brzucha; obrzęki, zaczerwienienie twarzy i szyi, kołatanie serca, nadmierny spadek ciśnienia tętniczego; wzrost masy ciała; odczyny skórne, wysypki, świąd skóry; bardzo rzadko: zaburzenia ze strony wątroby, wzrost prób wątrobowych, przerost dziąseł, zmiany w obrazie krwi, przerost gruczołów piersiowych.

Objawy przedawkowania: spadek ciśnienia tętniczego krwi. Przedawkowanie wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Uwaga: przy zatruciu pokaż lekarzowi opakowania po spożytych lekach.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert; redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl