Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

EPILACTAL

Nazwa handlowa leku: EPILACTAL

Nazwa polska leku: LAMOTRYGINA

Nazwa międzynarodowa leku: Lamotriginum

Nazwa anglojęzyczna leku: LAMOTRIGINE

Postaci leku: Epilactal - tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; tabletki 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwpadaczkowy.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, podczas stosowania należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w różnych postaciach padaczki jako jedyny lek lub jako uzupełniający skojarzony z innymi lekami przeciwpadaczkowymi; w zespole Lennoxa-Gastauta.

Działanie: przeciwdrgawkowe, poprzez wpływ na przewodnictwo jonowe w mózgu zmniejsza i łagodzi napady padaczkowe, zapobiega ich powstawaniu. Skuteczny także w padaczce tzw. opornej na leczenie.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek, w okresie ciąży i karmienia piersią, u dzieci poniżej 2 roku życia (u dzieci między 2. a 12. rokiem życia jedynie w politerapii - terapii wielolekowej; z wyjątkiem zespołu Lennoxa-Gastauta, w którym dozwolona jest monoterapia); przy ciężkiej niewydolności nerek, zaburzeniach czynności wątroby. Ostrożnie u osób w wieku podeszłym oraz przy współistnieniu kamicy nerkowej.

Współdziałanie: leki takie jak prymidon (Mizodin), fenobarbital (Luminalum), benzodiazepiny i ich pochodne (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) oraz paracetamol (np. Acenol, Apap, Benuron, Calpol, Codipar, Efferalgan, Etoran, Paracetamol) mogą zmniejszać stężenie leku i siłę jego działania. Kwas walproinowy (np. Apilepsin, Convulex, Depakine, Vupral) zwiększa stężenie leku i siłę jego działania.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza; zazwyczaj u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat leczenie rozpoczyna się od dawki 25 mg, przyjmowanej raz na dobę, na noc, zwiększając ją co 1-2 tygodnie o 25-50 mg do dawki dającej najlepsze efekty; dawka podtrzymująca to z reguły 100-200 mg na dobę. W padaczce opornej na leczenie wskazane jest kojarzenie z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (politerapia). W przypadku terapii wielolekowej i łączenia lamotryginy z innymi lekami dawki leku każdorazowo ustala lekarz. Dzieciom od 3 do 12 roku życia zaleca się podawanie leku w postaci zawiesiny. Dawki leku, zależnie od masy ciała dziecka, ustala lekarz. Początkowa dawka wynosi z reguły 0,15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka; dawka podtrzymująca może wynosić 1-5 mg na każdy kilogram masy ciała, w zależności od reakcji na leczenie. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawkowanie powinno być odpowiednio zmniejszone. Lek należy odstawiać stopniowo. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać; tabletki do sporządzania zawiesiny można rozpuścić w niewielkiej ilości wody, połknąć bez rozpuszczania lub żuć.

Możliwe skutki uboczne: wysypka skórna, rumień wielopostaciowy lub jego cięższa postać: zespół Stevensa-Johnsona; nudności, wzdęcia, biegunki lub zaparcia; przejściowy spadek liczby białych krwinek lub małopłytkowość czyli zmniejszona ilość płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie (w przypadku utrzymujących się zmian we krwi należy skonsultować się z lekarzem); wahania masy ciała; drżenia, zaburzenia pamięci i koncentracji, uczucie zmęczenia, bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność, zaburzenia widzenia, trudności w zapamiętywaniu, splątanie, przeczulice, jadłowstręt, depresja, psychozy i objawy psychotyczne, zachowania agresywne, drażliwość.

Inne leki z tej grupy: Danoptin 5, 25, 50, 100, 200; Epigan; Epilactal; Epiral 25, 50, 100; Epistabil; Epitrigine 25, 50, 100, 200; Lameptil 25, 50, 100, 200; Lameptil 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; Lamexim; Lamia; Lamilept; Lamistad 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg; Lamitrin,


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl