Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

DUELLIN

Nazwa handlowa leku: DUELLIN

Nazwa polska leku: LEWODOPA + KARBIDOPA

Nazwa międzynarodowa leku: Levodopum + Carbidopum

Nazwa anglojęzyczna leku: CARBIDOPA + LEVODOPA

Postaci leku: Duellin 100/10 - tabletki 10 mg karbidopy i 100 mg lewodopy; Duellin 100/25 - tabletki 25 mg karbidopy i 100 mg lewodopy; Duellin 250/25 - tabletki 25 mg karbidopy i 250 mg lewodopy.

Wizytówka leku: Lek przeciw chorobie Parkinsona.

Dostępność: Rp

Zalecany: w chorobie Parkinsona oraz w sytuacjach, w których pojawiają się objawy choroby Parkinsona spowodowane innymi uszkodzeniami układu nerwowego, np. po zapaleniu mózgu, na tle miażdżycy.

Działanie: stosowany jest w chorobie Parkinsona, której istotą jest niedobór w układzie nerwowym, głównie w mózgu, dopaminy - związku chemicznego, jednego z przekaźników pomiędzy komórkami nerwowymi; lek jest mieszaniną dwóch aktywnych czynników: lewodopy, która jest związkiem chemicznym, z którego bezpośrednio powstaje dopamina i karbidopy, która hamuje aktywność enzymu rozkładającego nietrwały związek, jakim jest lewodopa. Złożone działanie preparatu prowadzi do zmniejszenia skutecznej dawki lewodopy potrzebnej do zwiększenia ilości dopaminy w układzie nerwowym, powoduje zmniejszenie objawów ubocznych i poprawienie tolerancji organizmu na lek.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek lub jego składniki, podczas ciąży i karmienia piersią, dzieciom do 18. roku życia; przy zaburzeniach czynności wątroby i nerek, jaskrze, chorobach układu krążenia oraz chorobach płuc, astmie oskrzelowej, chorobach psychicznych i psychonerwicach, chorobach skóry o nieustalonej przyczynie, chorobach mięśnia sercowego, przy zaburzeniach hormonalnych, chorobie wrzodowej.

Współdziałanie: preparat nasila działanie kaptoprylu (Captopril), enalaprilu (Enalapril, Enarenal), nitrogliceryny, atenololu (Atenolol, Normocard, Tenormin), propranololu (Propranolol), furosemidu; w połączeniu z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) mogą wystąpić niebezpieczne objawy niepożądane. Witamina B6 przyspiesza jego działanie i w dużej ilości może wywołać toksyczne działanie preparatu; leki sympatykomimetyczne (np. Astmopent, Fenoterol, Salbutamol) zwiększają niekorzystne oddziaływanie preparatu na serce. Równoczesne podawanie z lekami przeciwdepresyjnymi trójcyklicznymi, np. Amitriptylinum, Imipramin, Sinequan może nasilić działania uboczne. Pochodne fenotiazyny (np. Diphergan, Fenactil, Mirenil, Promazin, Thioridazin, Tisercin, Trilafon) i pochodne butyrofenonu (np. Haloperidol) osłabiają działanie preparatu. Nabiał zawarty w pokarmach osłabia wchłanianie leku.

Dawkowanie: doustne; wg zaleceń lekarza; zwykle leczenie rozpoczyna się od niskich dawek, np. 1/2 tabletki 1-3 razy dziennie, stopniowo zwiększając do dawki optymalnej, nie większej niż 8 tabletek. Ze względu na silne działanie na układ nerwowy i dość częste skutki uboczne, występujące szczególnie po zastosowaniu nieodpowiednich dawek, właściwe indywidualne dawkowanie może ustalić tylko lekarz.

Możliwe skutki uboczne: najczęściej spowodowane są przedawkowaniem lub złym dobraniem dawki; niekiedy mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: osłabienie łaknienia, trudności w połykaniu, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaparcia; objawy te są bardziej nasilone u chorych z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy; niekiedy mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego, rzadziej ból i zawroty głowy, spadki ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji na pionową lub po długim staniu, objawiające się zasłabnięciami lub utratami przytomności oraz zaburzenia rytmu serca, pobudzenie, bezsenność, halucynacje, urojenia. Niekiedy podczas leczenia występuje naprzemienne pojawianie się i ustępowanie objawów choroby Parkinsona. Dla złagodzenia tych objawów stosowany jest Parlodel.

Inne leki z tej grupy: Duodopa, Nakom, Nakom mite, Sinemet CR 200/50.

Uwagi: Lek niezarejestrowany - nie figuruje w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2007.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl