Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

EXFORGE

Nazwa handlowa leku: EXFORGE

Nazwa polska leku: AMLODYPINA + WALSARTAN

Nazwa międzynarodowa leku: Amlodipinum + Valsartanum

Nazwa anglojęzyczna leku: Amlodipine + Valsartan

Postaci leku: Exforge - tabletki powlekane 5 mg amlodypiny i 80 mg walsartanu; 5 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu; 10 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu.

Wizytówka leku: Lek przeciwnadciśnieniowy.

Dostępność: Rp

Podmiot odpowiedzialny: Novartis Europharm Ltd.

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w nadciśnieniu tętniczym samoistnym.

Działanie: walsartan powoduje obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie oporu dla krwi pompowanej przez serce do układu krwionośnego. Zaletą leku jest to, że przy obniżaniu ciśnienia nie powoduje on odruchowego przyspieszenia rytmu serca (pulsu). Zmniejsza białkomocz tj. wydalanie białka z moczem. Amlodypina - blokuje napływ jonów wapnia do komórek warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętniczych oraz, w mniejszym stopniu, do komórek mięśnia serca. Prowadzi to do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu przepływającej krwi i obniżenia ciśnienia tętniczego, zmniejszenia siły skurczu mięśnia serca, zmniejszenia jego pracy oraz zapotrzebowania na tlen.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia; przy ostrej niewydolności nerek z bezmoczem, pacjentom dializowanym, przy ciężkich zaburzeniach czynności wątroby, zaburzeniach składu elektrolitowego krwi, hiperaldosteronizmie (wysokim poziomie aldosteronu np. w gruczolaku nadnerczy); przy chorobach autoimmunologicznych, kolagenozach; gdy stwierdzone zostało obustronne zwężenie tętnic nerkowych, zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki lub pacjent jest po przeszczepie nerki; gdy występowały w przeszłości obrzęki po lekach zbliżonych (np. po Enarenalu) lub obrzęki na tle uczuleniowym; niezalecany w świeżym zawale serca; wstrząsie; w zaawansowanej niewydolności krążenia; ostrożnie przy niskim ciśnieniu skurczowym, u chorych odwodnionych, otrzymujących leki moczopędne w dużych dawkach lub preparaty potasu, ostrożnie u chorych z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, żółtaczką lub kamicą żółciową powodującą niedrożność dróg żółciowych, zespołem chorego węzła zatokowego, wadami serca (zwężeniem zastawek, przerostem mięśnia serca).

Współdziałanie: Lek stosowany wraz z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. Accupro, Tritace, Enap, Gopten, Accuzide, Prestarium, Lisiprol, Prinivil) może doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia krwi. Leki, takie jak: izoniazyd (Isoniazidum, Rifamazid), ketokonazol (Fungores, Ketokonazol) diltiazem (np. Blocalcin, Diltiazem, Dilzem) oraz opioidowe leki przeciwbólowe (Dolargan, Dolcontral, Fortral, Morphini sulfas) mogą zwiększać stężenie amlodypiny i siłę jej działania. Leki takie jak prymidon (Mizodin), barbiturany (Luminalum), benzodiazepiny i ich pochodne (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) mogą zmniejszać stężenie amlodypiny i siłę jej działania. Glikokortykosteroidy (Dexametason, Encorton, Polcortolon) stosowane równolegle mogą nadmiernie obniżyć stężenie potasu we krwi. Podczas ich przyjmowania, a także podczas stosowania potasu (np. Kaldyum, Kalipoz prolongatum, Kalium) oraz leków moczopędnych oszczędzających wydalanie potasu (np. Aldactone, Spironol, Verospiron) należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi. Dieta wysokosodowa (dużo soli w pokarmach) tak jak stosowane równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (Diclofenak, Ketonal, Naproxen) osłabiają działanie przeciwnadciśnieniowe leku. Podczas kuracji nie należy stosować soli litu (Lithium carbonicum), jeśli ich przyjmowanie jest konieczne, należy monitorować stężenie litu we krwi.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj 1 tabletka leku na dobę; preparat należy dobierać tak, by łączne działanie obu zawartych w nim składników normalizowało ciśnienie tętnicze krwi; gdy wstępnie wybrana dawka okazuje się niewystarczająca, można przejść na preparat o wyższych dawkach, zachowując jednak ostrożność u chorych w podeszłym wieku. U chorych z niewydolnością wątroby nie należy przekraczać dawki 80 mg walsartanu na dobę. Tabletki należy popijać wodą, nie rozgryzać.

Możliwe skutki uboczne: nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie poziomu jonów sodu i potasu w surowicy krwi. Inne możliwe objawy to: skórne odczyny alergiczne (wysypka, swędzenie skóry, rzadko mogę pojawić się pęcherze na skórze); podrażnienie oskrzeli, suchy kaszel, suchość w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcia, obrzęki, u osób predysponowanych tzw. obrzęk angioneurotyczny (twarzy, krtani, głośni); zaburzenia funkcji nerek i wątroby; bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność; zaczerwienienie twarzy i szyi, kołatanie serca, wzrost masy ciała; przerost dziąseł, zmiany w obrazie krwi, ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych), zaburzenia erekcji.

Objawy przedawkowania: nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Inne leki z tej grupy: Copalia; Dafiro; Exforge; Imprida.

Autor (redaktor): Hasło opracowała lek. med. Maria Szubert.


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl