Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

LUDIOMIL

Nazwa handlowa leku: LUDIOMIL

Nazwa polska leku: MAPROTYLINA

Nazwa międzynarodowa leku: Maprotilinum / Maprotilini hydrochloridum

Nazwa anglojęzyczna leku: MAPROTIILINE

Postaci leku: Ludiomil - tabletki powlekane 25 mg i 75 mg.

Wizytówka leku: Lek przeciwdepresyjny.

Dostępność: Rp

Ostrzeżenia: Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną; należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn; nie wolno pić alkoholu.

Zalecany: w stanach depresyjnych z niepokojem lub pobudzeniem psychicznym; w depresjach tzw. endogennych (o nieustalonym pochodzeniu), w depresjach z komponentą lękową; do zwalczania tzw. objawów somatycznych depresji, takich jak: bezsenność, zawroty i bóle głowy, bóle kończyn, dolegliwości ze strony serca, bóle miesiączkowe o podłożu depresyjnym, niestrawność; w depresjach u dzieci i młodzieży, w stanach apatii u osób w starszym wieku, w depresjach towarzyszących bólom nowotworowym.

Działanie: przeciwdepresyjne przez działanie na przekaźniki chemiczne występujące między komórkami układu nerwowego; poprawiające aktywność życiową; wpływające na poprawę snu.

Niezalecany: przy nadwrażliwości na lek; w okresie ciąży i karmienia piersią; u pacjentów leczonych obecnie lub w trakcie ostatnich 2 tygodni lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres). Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością nerek, wątroby, chorobami serca pod postacią zaburzeń przewodnictwa, bloków przedsionkowo-komorowych, u chorych z przebytym zawałem serca; z jaskrą, łagodnym przerostem gruczołu krokowego, z nadczynnością tarczycy; u chorych w podeszłym wieku, z zaburzeniami krwiotworzenia, ze znacznym nadciśnieniem lub niedociśnieniem tętniczym, chorobą Addisona, porfirią. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest padaczka.

Współdziałanie: leki takie jak barbiturany (Luminalum, Mizodin), pochodne benzodiazepin (Oxazepam, Relanium, Rivotril, Rudotel), fenytoina (Epanutin, Phenytoinum), karbamazepina (Amizepin, Neurotop, Tegretol), ryfampicyna (Rifamazid, Rifampicyna), okskarbazepina (Trileptal), gryzeofulwina (Gricin, Griseofulvin) zmniejszają stężenie maprotyliny i siłę jej działania. Cymetydyna (Altramet, Cimetidinum), beta-blokery (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Metoprolol, Propranolol, Sectral), hormonalne środki antykoncepcyjne (np. Loveston, Trinovum, Triquilar, Trisiston) zwiększają jej stężenie. Maprotylina zmniejsza siłę działania klonidyny (Iporel) oraz metylodopy (Dopanol, Dopegyt, Methyldopa), należy korygować ich dawki w terapii nadciśnienia tętniczego. Nasila działanie efedryny (np. Efrinol, Ephedrinum, Tussipect), lewodopy (Madopar, Nakom, Pardopa, Poldomet, Sinemet), zmniejsza działanie prazosyny (Minipress, Polpressin). Nasila depresyjne działanie alkoholu i barbituranów (Luminalum, Mizodin) na układ nerwowy. Lek zwalnia ruchy jelit, może spowodować zmniejszenia wchłaniania innych leków. Nie stosować równocześnie z lekami hamującymi aktywność enzymu MAO (Aurorix, Mocloxil, Jumex, Niar, Segan, Selenor, Selerin, Selgin, Selgres) oraz do 2 tygodni od ich odstawienia.

Dawkowanie: doustne, wg zaleceń lekarza, zazwyczaj początkowo dawkę 25-75 mg raz na dobę wieczorem lub 25 mg 3 razy na dobę. Przy braku objawów ubocznych dawkę można zwiększać do optymalnej dawki terapeutycznej 100-150 mg na dobę. Nie należy przekraczać dawki 225 mg na dobę (podawanej w dawkach podzielonych). W leczeniu przewlekłym dawka podtrzymująca wynosi 75 mg raz na dobę na noc. U dzieci i młodzieży należy stosować dawkę 25 mg na dobę (wieczorem) lub 3 razy 10 mg na dobę. Dawkę można zwiększać do 75 mg na dobę. Widoczną poprawę uzyskuje się po ok. 2-4 tygodniach kuracji. U osób w podeszłym wieku należy stosować odpowiednio niższe dawki.

Możliwe skutki uboczne: skórne odczyny alergiczne: zaczerwienienie, wysypki, świąd i pieczenie skóry, nadwrażliwość na światło; bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia pod postacią zaburzeń akomodacji, rozszerzenia źrenic; zaburzenia w oddawaniu moczu; wahania nastroju, uczucie osłabienia, splątanie, halucynacje, lęk, bezsenność, koszmarne sny; impotencja, zaburzenia ejakulacji i orgazmu, może wystąpić tzw. priapizm czyli bolesny wzwód, w takim wypadku należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem; zaburzenia czucia, zwłaszcza w kończynach, drżenia; spadek lub zwiększenie masy ciała, wzrost enzymów wątrobowych, wzrost ciśnienia tętniczego, nadmierne spadki ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na pionową - tzw. hipotonia ortostatyczna; suchość w ustach, brak apetytu, zaparcia, wzdęcia, nudności, wymioty; drżenie mięśniowe, drgawki; rzadziej zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa w sercu; żółtaczka.

Objawy przedawkowania: nadmierna senność, aż do śpiączki, drgawki, nadmierne zwolnienie lub pobudzenie czynności serca, utrata świadomości, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia oddychania, zmiany w EKG.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl